• Imprimeix

El cinturó de seguretat

La utilització dels cinturons de seguretat i d'altres sistemes de retenció, correctament cordats, és obligatòria tant en vies urbanes com interurbanes, el conductor i els passatgers, sempre tenint en compte les limitacions següents:

Seients davanters

 • Menors: No poden circular al seient davanter si no superen els 135 cm d’alçada.
 • Si l'alçada és superior a 135 cm poden utilitzar el cinturó de seguretat dels adults. 

Seients posteriors

 • Els menors d’edat d’alçada igual o inferior a 135 centímetres s’han de transportar en seients infantils i sempre amb els sistemes de retenció infantil homologats degudament adaptats a la seva alçada i pes. 

Excepcionalment

 • Podran ocupar el seient del davant, sempre que utilitzin l'adequat sistema de retenció infantil (SRI), en els següents supòsits:
  • Quan el vehicle no disposi de seients posteriors.
  • Quan tots els seients posteriors estiguin ja ocupats per menors d'edat d'alçada igual o inferior a 135 cm.
  • Quan no sigui possible instal·lar als seients posteriors tots els sistemes de retenció infantil. Quan s'ocupi el seient del davant i el vehicle disposi d'airbag frontal, únicament es podran utilitzar els sistemes de retenció orientats cap enrere si l'airbag ha estat desactivat.

El seu ús disminueix el risc de mortalitat en un 75%

 • Cordeu-vos abans d’iniciar la marxa.
 • Comproveu periòdicament, i sobretot abans de marxar de viatge, si s’obren i tanquen sense problemes.
 • Als seients de darrera també és obligatori i bàsic per evitar seqüeles en cas d’accident.
 • No utilitzar-lo pot causar lesions internes de caràcter greu o mortal, sobretot al cap i al tòrax.
 • Redueix el risc de mortalitat en cas d’accident en un 75%.
 • Junt amb el coixí de seguretat representa una disminució de la mortalitat del 80%.
 • Cal que us cordeu abans d’iniciar la marxa.
 • Col·locació correcta de la corretja:
  • Cenyir-lo al cos
  • Situar-lo entre els pectorals
  • Que rodegi el baix ventre per la pelvis.

 

 • Col·locació adequada de la corretja
  • La part superior ha d’anar entre els pits;
  • la part inferior sota l’abdomen;
  • no pot estrènyer però tampoc ha de quedar folgat.
 • Entre la panxa i el volant hi ha d’haver un espai de 25 cm aproximadament
 • El respatller del seient ha d’anar recte i el reposacaps ben posat.
 • En viatges llargs cal descansar sovint, beure aigua i caminar.
 • El 1er i 3er trimestre són els que tenen més risc en cas d’accident.

 

 • Col·locació incorrecte
  • NO posar la part inferior del cinturó a sobre de l’abdomen
  • NO posar-se només una de les bandes
  • NO posar la banda diagonal sota el braç o bloquejada amb una pinça
  • NO posar-la enganxada al coll ni sobre els pits

 

 • Els passatgers de més de tres anys d'edat que no arribin als 135 centímetres hauran d'utilitzar els cinturons de seguretat o altres sistemes de retenció homologats instal·lats en els vehicles de més de nou places, inclòs el conductor, sempre que siguin adequats a la seva talla i pes” (El Reial decret 1428/2003, de 21 novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació en l’ article 117.3 Cinturons de seguretat o altres sistemes de retenció homologats).

 

 • La no utilització per part dels usuaris menors d’edat dels cinturons de seguretat, quan el conductor és un professional  que presta un servei públic a tercers, en aquest cas, la comissió de la infracció no recaurà en aquest, sinó en el tutor, pare , acollidor o guardador legal.

 

 • Els seients enfrontats a passadissos:
  • Quan els utilitzin menors de 16 anys: hauran de disposar de cinturons de seguretat, que han de tenir tres ancoratges.
  • Quan els utilitzin menors d’entre 5 i 11 anys, han de disposar de cinturons de seguretat i de coixins elevadors.