• Imprimeix

Seguretat per als ciclistes

Informació per als ciclistes

Alcohol

 • No està permès circular sota els efectes de l’alcohol, drogues o similars.
 • Recordeu que esteu obligats a sotmetre-us a les proves dels agents de policia.
Ciclistes alcohol

Passatger

 • Podeu portar un infant de fins a set anys a una cadireta homologada sempre que el conductor sigui major d’edat.
Passatger

Telèfon mòbil

 • Mentre circuleu amb bicicleta, no està permès l’ús del telèfon mòbil ni escoltar música amb auriculars.
 • És recomanable que el porteu però utilitzar-lo només per a situacions d’emergència.
Telèfon mòbil1

Elements reflectors i lluminosos

Si circuleu de nit, en condicions meteorològiques adverses que causen poca visibilitat o per un túnel, heu de portar els elements lluminosos corresponents:

 • Llums de posició davant i darrere
 • Catadiòptric posterior
 • Un element reflector d’alta visibilitat.
Elements reflectors i lluminosos

Circulació vies interurbanes

 • Heu de circular pel voral de la dreta de la via o per la part imprescindible del carril.
 • Quan realitzeu avançaments en una via fora de la població, heu de deixar una separació lateral no inferior a 1,50 metres
Circulació vies interurbanes

Circulació en paral·lel i proteccions de seguretat

 • Podeu circular en paral·lel només en trams amb visibilitat i quan no produïu retencions a la resta d’usuaris.
 • En grup, podeu circular sense mantenir la separació obligatòria, però hem d’extremar les precaucions.
 • És recomanable que porteu elements de protecció corporals i que aneu identificats per si caieu.
 • En vies interurbanes l’ús del casc és obligatori, excepte en pendents llargs, extrema calor o per raons mèdiques acreditades.
 • Els menors de 16 anys hauran de portar el casc també en vies urbanes
Circulació en paral·lel i proteccions de seguretat

Voleu més informació

Per a més informació, el cos de Mossos d’Esquadra us ofereix la possibilitat de sol·licitar activitats d’educació per a la mobilitat segura a mossos.mobilitatsegura@gencat.cat