• Imprimeix

Seguretat en el transport escolar

Autocar

Un transport escolar és aquell que es realitza entre els domicilis i els centres educatius i un transport de menors és el que es realitza per fer excursions amb origen en els centres educatius.

A l’hora d'escollir un vehicle per efectuar un transport escolar o de menors, no hem de veure només la part econòmica, també caldria comprovar:

 •  l’estat del vehicle.
 •  la neteja (el vehicle ha d’estar net per realitzar el servei).
 •  les característiques de cadascun, etc.

 

 • Persona major d’edat, idònia per a la prestació del servei.
 • Distinta del conductor i acreditada per l’entitat organitzadora.
 • Coneixements i funcions:
  • Conèixer el funcionament i els mecanismes de seguretat del vehicle.
  • Encarregar-se de la vigilància dels menors durant el transport.
  • Tenir cura de l’alumnat en les operacions d’accés i sortida del vehicle.
  • Acompanyament de l’alumnat des de i fins a l’ interior de l’escola.
 •  No es podrà realitzar el transport sense la presència de l'acompanyant.
mobilitat_transport_escolar_acompanyant

Els vehicles:

 • No poden tenir una antiguitat més gran de 10 anys des de la data de primera matriculació o,
 • no superar els 16 anys d’antiguitat si amb anterioritat han prestat aquest tipus de servei.

 

mobilitat_transport_escolar_bus16
 • Sempre que es realitzi el servei amb menors, els vehicles han d’estar identificats mitjançant el senyal V-10 del Reglament general de vehicles.
 • El senyal s'ha de col·locar dins del vehicle, a la part frontal i posterior, de manera que sigui visible des de l'exterior.

 

mobilitat_transport_escolar
 • Cada alumne ha de disposar de la seva pròpia plaça o seient.

 

 

 

 

 

 • Els seients enfrontats a pous d’escala hauran de tenir un element fix de protecció.

 

 • Els seients enfrontats a passadissos, quan els utilitzin menors de 16 anys, hauran de disposar de cinturons de seguretat, que han de tenir tres ancoratges i, en el cas que els utilitzin menors d’entre 5 i 11 anys, amb coixins elevadors.
 • La vorada dels esglaons serà de colors vius.

 

 

 

 • El terra no pot ser lliscant.

 

 

 • Hi ha d’haver agafadors al costat de les portes de servei, fàcilment accessibles des de l'exterior per facilitar l’accés a la sortida del vehicle.
mobilitat_transport_escolar_places
mobilitat_transport_escolar_enfrontats
mobilitat_transport_escolar_lliscant

 

 • Els vidres del vehicle han d’estar homologats i els de les finestres d’emergència no poden portar làmines adhesives.
 • A les sortides d’emergència hi ha d’aparèixer la inscripció “Sortida d’emergència”, “Salida de Socorro” o “Sortida de socors” de manera visible tant des de l’interior com des de l’exterior.
 • Han de disposar disposaran de martells trenca vidres per a utilitzar-los en cas d’emergència.

 

 • Dispositiu lluminós amb senyal d’emergència, el qual s‘haurà de posar en funcionament a totes les parades, tant de dia com de nit, durant el procés d’entrada i sortida dels viatgers.

 

 

 

 • Totes les portes d'emergències s'han d'obrir fàcilment des de l'interiori i des de l'exterior.

 

 

 

 • Comandament central de seguretat prop del conductor amb l’objectiu de reduir el risc d’incendi, ha d’estar clarament senyalitzat i estarà protegit per tal d’evitar que es pugui accionar de forma involuntària.
 • Les portes de servei han d’estar sota el control del conductor.

 

 

 

 • Hi ha d’haver extintors homologats i reglamentaris.
 • Cal que hi hagi una farmaciola de primers auxilis.

 

 

 

mobilitat_transport_escolar_sortidaemergencia
mobilitat_transport_escolar_emergenciesllum
mobilitat_transport_escolar_obertura
mobilitat_transport_escolar_desconectador
Extintors i farmaciola
 • “Els passatgers de més de tres anys d'edat que no arribin als 135 centímetres hauran d'utilitzar els cinturons de seguretat o altres sistemes de retenció homologats instal·lats en els vehicles de més de nou places, inclòs el conductor, sempre que siguin adequats a la seva talla i pes” (El Reial decret 1428/2003, de 21 novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació en l’ article 117.3 Cinturons de seguretat o altres sistemes de retenció homologats).

 

 • La no utilització per part dels usuaris menors d’edat dels cinturons de seguretat, quan el conductor és un professional  que presta un servei públic a tercers, en aquest cas, la comissió de la infracció no recaurà en aquest, sinó en el tutor, pare , acollidor o guardador legal.

 

 

 • Els seients enfrontats a passadissos:
  •  Quan els utilitzin menors de 16 anys: hauran de disposar de cinturons de seguretat, que han de tenir tres ancoratges.
  •  Quan els utilitzin menors d’entre 5 i 11 anys, han de disposar de cinturons de seguretat i de coixins elevadors. 

 

 

 

mobilitat_transport_escolar_cadireta
mobilitat_transport_escolar_sensecinturo

 

 •  Quan baixem d’un vehicle i haguem de creuar el carrer, el més segur és esperar-se que aquest marxi. Mai creuarem ni pel davant ni pel darrera d’un vehicle.

 

 

 

 

 • En els passos per a vianants senyalitzats mitjançant la corresponent marca viària, encara que tenen preferència, només han de penetrar a la calçada quan la distància i la velocitat dels vehicles que s'aproximin permetin fer-ho amb seguretat.

 

 

 

 

 • Els itineraris i horaris del transport escolar entre el domicili i el centre escolar no superarà el temps d’una hora per a cada sentit del viatge, excepte casos degudament justificats.

 

 

nocreuar
creuar si
1 hora

Per a més informació, el cos de Mossos d’Esquadra us ofereix la possibilitat de sol·licitar activitats d’educació per a la mobilitat segura a mossos.mobilitatsegura@gencat.cat