• Imprimeix

Fotografies i vídeos

Adolescent
  • Una fotografia d’una persona ha de ser tractada com una dada personal.
  • Sigues prudent i conscient de les fotografies o vídeos que penges.
  • Un cop penges una fotografia a la xarxa, en perdem el control; d’una banda, les teves amistats poden fer còpies o captures de pantalla de les fotografies, dels vídeos i penjar-les en algun altre lloc o reenviar-les.
  • De l’altra, cal recordar que si la fotografia o el vídeo són públics, qualsevol persona la pot descarregar, copiar o en pot fer una captura de pantalla, modificar-la i reutilitzar-la sense el teu consentiment.
  • Si vols publicar fotografies o vídeos on surti més gent o etiquetar-les, demana permís.
  • Configura el teu perfil (xarxes socials, webs, etc.) de manera que només les persones que tu vulguis tinguin accés a les imatges o als vídeos.
  • Vigila que les fotografies no vulnerin la intimitat de les persones ni la seva dignitat.

Un cop penges una fotografia a la xarxa, en perdem el control

Data d'actualització:  14.09.2016