• Imprimeix

Motius de la detenció

Contingut en procés d'actualització.

D’acord amb els articles 490 i 491 de la Llei d'enjudiciament criminal, qualsevol persona pot detenir:

 • Qui intenti cometre un delicte en el moment d’anar a cometre’l
 • El delinqüent en flagrant delicte
 • Qui fugi de l’establiment penal en el qual es trobi extingint condemna
 • Qui fugi de la presó en la qual estigui esperant la translació a l’establiment penal o al lloc on hagi de complir la condemna que se li hagi imposat per mitjà d’una sentència ferma o qui fugi en ser conduït a l’establiment o el lloc esmentats
 • Qui fugi estant detingut o pres per una causa pendent
 • La persona processada o condemnada que estigui en rebel·lia

El particular que en detingui un altre ha de justificar, si aquest  ho exigeix, haver obrat en virtut de motius racionalment suficients per creure que el detingut es trobava comprès en algun dels casos de l’article anterior.

L’autoritat o l’agent de la policia judicial té l’obligació de detenir:

 • Qualsevol persona que es trobi en algun dels casos previstos a l’article 490 de la Llei d’enjudiciament criminal
 • Qui estigui processat per un delicte que tingui assenyalada en el Codi penal una pena superior a la de presó correccional
 • La persona processada per un delicte que tingui assenyalada una pena inferior, si els seus antecedents o les circumstàncies del fet fan presumir que no compareixerà quan el cridi l’autoritat judicial. Se n’exceptua la persona processada que presti a l’acte una fiança suficient, segons el parer de l’autoritat o l’agent que intenti detenir-lo, per presumir racionalment que compareixerà quan el cridi el jutge o el tribunal competent
 • Qui es trobi en el cas, tot i que encara no es trobi processat, a condició que concorrin les dues circumstàncies:
  • Que l’autoritat o l’agent tingui motius racionalment suficients per creure en l’existència d’un fet que presenti els caràcters de delicte
  • Que en tingui també de suficients per creure que la persona que intenti detenir va participar-hi
Data d'actualització:  02.09.2013