• Imprimeix

El procediment d’habeas corpus

Contingut en procés d'actualització.

És el procediment que la Llei orgànica 6/1984, de 24 de maig, reguladora del procediment d’habeas corpus preveu per tal d’obtenir la immediata posada a disposició de l’autoritat judicial competent de qualsevol persona detinguda il·legalment.
Es consideren persones il·legalment detingudes:

  • Les que ho siguin per una autoritat, agent de l’autoritat, funcionari públic o particular, sense que hi concorrin els supòsits legals, o sense que s’hagin complert les formalitats previstes i els requisits que exigeixen les lleis.
  • Les que estiguin il·lícitament internades en qualsevol establiment o lloc.
  • Les que ho estiguin per un termini superior al que assenyalen les lleis si, transcorregut aquest termini, no són posades en llibertat o lliurades al jutge més pròxim al lloc de la detenció.
  • Les privades de llibertat a les quals no els siguin respectats els drets que la Constitució i les lleis processals garanteixen a qualsevol persona detinguda.

És competent per conèixer de la sol·licitud d'habeas corpus el jutge d'instrucció del lloc on es trobi la persona privada de llibertat; si no consta, el del lloc en què es produeixi la detenció, i, si manquen els anteriors, el del lloc on s’hagin tingut les últimes notícies sobre el parador del detingut.

Data d'actualització:  02.09.2013