• Imprimeix

Dependències policials

Contingut en procés d'actualització.

Una persona detinguda és conduïda a les dependències policials, on només s’hi podrà estar com a límit màxim 72 hores (adults) excepte en casos de terrorisme en què el termini es pot ampliar a 5 dies. La privació de llibertat és una situació excepcional. La policia ha de fer les investigacions que cregui necessàries, en el mínim de temps possible, per tal que el jutge pugui valorar els fets, com abans millor.

La policia ha d’informar la persona detinguda dels seus drets que són:

"Heu estat detingut/da per una suposada participació en els fets següents .................
Aquests poden ser constitutius d’un presumpte il·lícit penal i per tant us informem dels vostres drets d’acord amb l’article 17 de la Constitució espanyola i l’article 520 de la Llei d’enjudiciament criminal:

Teniu dret a no declarar contra vós mateix/a, a no confessar-vos culpable, a callar, a no declarar, a no respondre alguna/es de les preguntes que us formulin o a dir que declareu davant del jutge.

  • Teniu dret a tenir un advocat durant la vostra declaració o durant el reconeixement d’identitat. Si no desitgeu advocat se us designarà un d’ofici.
  • Teniu dret a parlar en privat amb l’advocat al final de la declaració o del reconeixement d’identitat.
  • Teniu dret a fer-nos avisar, a qui digueu, de la vostra detenció i del lloc on esteu detingut/da. Si sou estranger/a, teniu dret a fer-nos avisar de la vostra detenció al vostre Consolat. Teniu dret que us assisteixi gratis un intèrpret si no enteneu o no parleu ni el català ni el castellà. Si teniu la condició d’incapacitat/da, avisarem qui exerceixi la pàtria potestat, la tutela o la guarda de fet i, si no els trobéssim, en donarem compte immediatament al Ministeri Fiscal. Si sou estranger/a avisarem de la vostra detenció al consolat.
  • Teniu dret a que us reconegui el metge forense o el metge que el substitueixi legalment o, si això no fos possible, un altre metge que treballi per l’administració pública."
Data d'actualització:  02.09.2013