• Imprimeix

Drets de les persones detingudes

Contingut en procés de revisió.

Privació de llibertat

La Constitució garanteix a l’article 17 el dret a la llibertat individual dels ciutadans, fixa els supòsits en què s’autoritza la detenció d’una persona i quins requisits s’han de complir. D’una altra banda, l’article 520 de la Llei d' enjudiciament criminal recull com ha de produir-se la detenció i quins són els drets de la persona detinguda.