Dependències policials
 • Imprimeix

Denunciar

Si teniu coneixement d'un fet delictiu o en sou testimoni, aviseu la policia.

Durant les 24 hores al dia, els 365 dies de l'any, us podeu dirigir a qualsevol de les dependències policials (comissaries, oficines de policia, oficines d'atenció al ciutadà...) per interposar denúncies i per fer qualsevol actuació referida a l'activitat policial.

En els casos de petits robatoris, robatoris dins dels habitatges, establiments o vehicles, i pèrdua d'objectes es poden tramitar denúncies per internet. No obstant això, la denúncia per internet no es pot interposar si hi ha hagut violència física en les persones o si la víctima ha vist als autors o està en condicions d'identificar-los.

Un cop feta la denúncia per internet haureu d'anar a signar-ne una còpia en un termini de 72 hores a la comissaria que escolliu quan acabeu la introducció de les dades. Recordeu, que cal indicar la referència de la vostra denúncia a la comissaria.

La col·laboració ciutadana és imprescindible per conèixer els delictes i evitar-ne de posteriors

Abans d'adreçar-vos a les dependències policials per presentar una denúncia, cal tenir en compte

 • Presenteu la denúncia el més aviat possible tan bon punt tingueu coneixement dels fets, encara que penseu que s'ha pogut produir fa hores o dies.
 • Si en el moment del fet hi ha algun testimoni, cal que li demaneu un telèfon de contacte perquè la policia pugui localitzar-lo i ampliar les dades sobre el cas.

Documentació que cal portar

 • Porteu un document d'identificació personal.
 • Una llista dels efectes sostrets amb el màxim de dades de cadascun (números de sèrie i model de l'objecte, factures, etc.); si teniu fotografies que ajudin a identificar els objectes, dueu-les.
 • Si disposeu de càmeres de seguretat, aporteu els enregistraments.
 • En cas de sostracció de telèfons mòbils, lliureu a la policia la llista de trucades fetes a partir del robatori de l'aparell. També seria convenient que li facilitéssiu el número IMEI, que consta al mateix telèfon o a la capsa d'embalatge original.

 

Informació sobre els autors o els fets

 • Fixeu-vos en les característiques dels delinqüents que després puguin facilitar-ne la descripció: aspecte físic, marques, tatuatges, cicatrius, idioma en què es comuniquen, etc.
 • En el cas que sigui possible, fixeu-vos en la direcció de fugida i els vehicles o mitjans utilitzats per fer-ho.
 • Si en el moment del robatori hi ha algun testimoni, cal que li demaneu un telèfon de contacte perquè la policia pugui localitzar-lo i ampliar les dades del fet.
 • No toqueu res, ja que en cas d'haver patit un robatori és freqüent que quedin indicis o restes que poden ser d'interès en la posterior investigació policial.
 • No manipuleu els objectes que hagin pogut tocar l'autor o els autors del fet.
 • Si es tracta d'un maltractament i la persona maltractadora es troba al domicili, sortiu i busqueu refugi a casa d'un veí o veïna de confiança, o busqueu ajuda al carrer. Llavors truqueu al 112.

 

Si creieu que heu estat víctimes o testimoni d'un delicte

Aviseu immediatament la PG-ME al telèfon d'emergència 112 (gratuït) per explicar el cas. També teniu l'opció d'apropar-vos a una comissaria per ser atesos.

Faciliteu el major nombre de dades del fet i del presumpte autor o autora, així com la direcció i el mitjà de fugida emprat (vehicle, a peu, etc.), en el cas que s'escaigui.

Sempre cal informar a la policia del fet, encara que aquest no s'hagi consumat. D'aquesta manera es poden evitar altres delictes.

Què passa després de la denúncia

Abans de la modificació de la Llei d’Enjudiciament Criminal per la Llei 41/2015, de 5 d’octubre, les denúncies es trametien al jutjat un cop finalitzat l’atestat.

Actualment, però, l’art 284.2 de l’esmentada llei determina que “... quan no existeixi autor conegut del delicte la policia judicial conservarà l’atestat a disposició del Ministeri Fiscal i de l’autoritat judicial, sense enviar-se’l (...)” excepte que es donin alguna de les situacions legalment establertes en el mateix article.

La policia judicial, doncs, amb les dades aportades per la persona denunciant, inicia les línies d’investigació pertinents que varien en funció del tipus de delicte.

Fora de les excepcions establertes, on l’atestat s’ha de trametre al jutjat mentre no s’aconsegueixi identificar l’autor, l’atestat resta a la comissaria corresponent. Un cop l’autor s'ha identificat, l’instructor de les diligències haurà de referenciar en l’interior de l’atestat els motius pel quals s’ha identificat l’autor i tots aquells indicis de que en disposi per atribuir-ne l’autoria.

Un cop finalitzades les diligències s’enviaran al jutjat i al ministeri fiscal, que iniciaran el tràmit judicial oportú.

 

Atenció personalitzada: violència masclista i domèstica, i odi i discriminació

El Grup d'Atenció a la Víctima (GAV) del cos de Mossos d'Esquadra estan formats i especialitzats en l'àmbit de la violència masclista i domèstica i proporcionen una atenció personalitzada i l'assessorament als col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat:

En l'àmbit de la violència masclista i domèstica:

 • Si teniu dubtes sobre la vostra situació, els mossos i mosses del GAV han estat formats en violència masclista i domèstica i us poden assessorar i proporcionar informació d’ajuda.
 • Si decidiu posar una denúncia us atendran els agents de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) les 24 hores els 365 dies de l’any.
 • Els mossos de l'OAC us escoltaran i escriuran en un document els fets explicats (us prendran declaració).
 • Us informaran dels drets que teniu com a persona perjudicada. Us explicaran que podeu sol·licitar una ordre de protecció per mantenir allunyada la persona que us està maltractant.
 • Us derivaran cap al servei adient per rebre l'ajut que necessiteu.
 • Una vegada hàgiu denunciat els fets, els agents del GAV de la comissaria de referència del vostre domicili es posaran en contacte amb vosaltres per preguntar-vos com us trobeu i quina és la situació actual.
 • Si obteniu una ordre de protecció, us aniran trucant per saber si la persona agressora està respectant l'ordre de protecció i per comunicar-vos altres informacions relacionades amb el vostre cas.
 • Els Mossos d’Esquadra fan xerrades a dones, joves , persones grans i a professionals de qualsevol àmbit , on expliquen com es poden evitar situacions de maltractament i consells d’autoprotecció.

 

En delictes d'odi i discriminació:

Contacteu amb la policia encara que no estigueu segurs si l’acte en el que us heu vist o pugueu estar involucrat pot estar relacionat amb un delicte d’odi. Denunciar aquests delictes permetrà i ajudarà a prevenir i evitar que aquests incidents puguin tornar a repetir-se.

 • Atenció personalitzada. Mantenim una relació constant amb els col·lectius més vulnerables per tal de crear un clima de confiança mútua i oferir-vos una atenció personalitzada. Aquesta feina la duen a terme des de les Oficines de Relacions amb la Comunitat de cadascuna de les comissaries de la PG-ME.
 • Atenció integral a les víctimes. A més de la prevenció, la detecció i el seguiment del cas, vetllem perquè la víctima estigui informada i atesa, i conegui la xarxa de recursos existents en funció de les seves necessitats i del territori on es troba. Aquesta feina la duen a terme des dels Grups d’atenció a la víctima de cadascuna de les comissaries de la PG-ME.
 • Dubtes i orientació. Escriviu a mossos.delictes.odi@gencat.cat, la bústia específica i especialitzada per resoldre dubtes i que ofereix orientació davant una denúncia, tot garantint la confidencialitat de l’interlocutor. 

 

Joves: com demanar ajuda a la policia

Si ets menor d’edat i penses que estàs essent víctima d’un situació que t’angoixa o de la que tens por, pots contactar o adreçar-te a la Unitat Central de Menors les 24 hores del dia.

Si tinc algun problema com puc demanar ajuda a la policia?

 • Pots contactar amb la policia davant qualsevol dubte, inquietud o problema.
 • Davant qualsevol dubte o sospita les persones que ens envolten poden ajudar-nos i orientar-nos (pares, mares, docents, amistats...). En qualsevol altre cas o dubte, a la comissaria de referència t’atendran de forma personalitzada i detallada.
 • Recorda que el 112 és per a temes urgents.
 • Si aquesta comunicació es vol fer per correu electrònic es pot fer a la bústia electrònica de Mossos, o al correu de l’Oficina de relacions amb la comunitat de la teva comissaria de referència.
 • La comunicació amb els pares no sempre és preceptiva, si bé es cert que davant de situacions penals o de certa gravetat els pares són els tutors legals del menor i han de ser informats de la situació. 

A la secció "Temes/Joves" del nostre web trobareu més informació adreçada als infants i joves.

Persones desaparegudes. Aspectes que heu de tenir en compte i com denunciar

L'Oficina d'Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes del departament d'Interior té per objecte principal oferir una atenció qualificada a les famílies de persones desaparegudes. És el canal d’informació a les famílies de les novetats que es produeixen en la investigació. També les assessora i les deriva cap a altres serveis especialitzats.

 • Recomanació bàsica: cal denunciar la desaparició immediatament. No s'ha d'esperar 24 hores a fer-ho. La denúncia es pot presentar a qualsevol comissaria del cos de Mossos d'Esquadra (obertes les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any) o de les policies locals de Catalunya.Heu de portar el vostre document d’identificació personal (DNI, passaport, NIE o permís de conduir).

Contacte 

L'Oficina d'Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes ofereix un seguiment individualitzat de cada cas, bé per correu electrònic, a l'adreça persones.desaparegudes@gencat.cat, bé per telèfon, al 937 137 137, de dilluns a divendres feiners, de les 9.00 a les 14.00 h.

Si sou víctimes d’un robatori amb força al vostre domicili...

 
 
 • No toqueu res fins a l’arribada de la Policia Científica.
 • Un agent de policia científica us trucarà prèviament per valorar els fets i concretar l’hora per a una inspecció ocular.
 • En cap cas manipuleu els objectes deixats pels autors del robatori: eines, puntes de cigarreta, etc.
 • En cas que necessiteu tocar algun objecte, feu-ho amb guants i manipuleu-lo per les arestes per tal d’evitar esborrar possibles empremtes.
 • Cal que informeu a l’agent de policia dels objectes manipulats i indiqueu on es trobaven.
Postrobatori domicilis

Internet, xarxes socials i aplicacions

 • Si sou víctimes d'un delicte, denuncieu-ho a la comissaria més propera.

 

 • En el cas que necessiteu assessorament, tingueu dubtes o si penseu que podeu ser víctima d'un delicte relacionat amb la navegació per internet, en qualsevol de les seves possibilitats, o heu visualitzat algun pàgina que contingui pornografia infantil, escriviu a l'adreça electrònica internetsegura@gencat.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres ben aviat.

Es poden fer denúncies anònimes?

La Llei permet informar anònimament de fets delictius als ciutadans (per exemple, amenaces de bombes mitjançant trucada telefònica).

La PG-ME valorarà la informació obtinguda i li donarà la fiabilitat corresponent fonamentada en la informació facilitada en l’anònim.

 

 

Denúncies falses. Conseqüències

Hi ha dos tipus de denúncies falses:

 

 1. Aquelles que es motiven en l'atribució a terceres persones de fets, quan es coneix la falsedat d’aquesta atribució.
 2. Aquelles on se simula ser responsable o víctima d’un fet delictiu.

 

Les conseqüències que el Codi Penal estableix per interposar denúncies falses són les següents:

 

 • Atribució falsa de fets a terceres persones: pena de multa de tres a vint-i-quatre mesos o de presó entre sis mesos i dos anys.
 • Simulació falsa de ser responsable o víctima d'un fet delictiu: multa d’entre sis i dotze mesos.

 

Les denúncies falses, a més, suposen el malbaratament del temps de persones i de recursos públics que es podrien dedicar a necessitats reals de la ciutadania.

Data d'actualització:  25.08.2016