• Imprimeix

Wifi segurs

Wifi segures
  • Eviteu connectar-vos a xarxes wi-fi desconegudes o obertes (sense contrasenya d’accés).
  • No intercanvieu informació privada en xarxes no fiables, utilitzeu xarxes wifi fiables per accedir-hi.
  • Preferentment, utilitzeu el servei de dades que teniu contractat.
  • Canvieu periòdicament la contrasenya del vostre wi-fi.
  • Quan us connecteu a Internet amb les xarxes sense fil obertes (wifi) algú pot accedir i tenir control a les pàgines que navegueu i les operacions que hi realitzeu, tenir control de les sessions a les xarxes socials a què accediu o al vostre correu electrònic.
  • Tanqueu la sessió quan us connecteu des d’una xarxa pública, un cibercafè etc.
  • Mantingueu actualitzats tots els dispositius dels pegats que vagin publicant els fabricants.

 

Pareu especial atenció:

Si feu operacions bancàries, realitzeu compres a internet o altres operacions que impliquen ús de les vostres dades personals o bancàries eviteu utilitzar xarxes wifi públiques.

Data d'actualització:  06.09.2016