• Imprimeix

Contrasenyes segures

Contrasenyes segures

Si la vostra contrasenya per accedir al correu electrònic coincideix amb:

1234

El vostre nom, de la vostra parella o els vostres fills.

La vostra data d'aniversari, de la vostra parella o els vostres fills.

El vostre DNI.

Amb les paraules "contrasenya", "password"

Heu de saber que qualsevol persona pot accedir fàcilment a les vostres dades, robar-vos fotografies i fer-ne un ús incorrecte o accedir als vostres comptes bancaris, entre d'altres.

 

 

Tenir una contrasenya segura és ben fàcil, us expliquem com:

 

Una contrasenya insegura augmenta el risc que algú s'apropiï fàcilment de les nostres dades, accedeixi als nostres comptes bancaris, o ens robi fotografies, entre altres

Recomanacions per a una bona contrasenya

Si  volem  assegurar-nos  que  la  nostra  contrasenya  és segura, és  important  que  aquesta compleixi  amb  un conjunt de recomanacions que evitin que pugui ser fàcilment endevinada i, per tant, comprometre la seguretat de l'aparell:

 • Sense dades personals o professionals

No la construïu a partir d'informació  personal  que pugui ser deduïda fàcilment (data de naixement, DNI, nom de les mascotes, noms de familiars, número de telèfon, etc.), ja que es poden endevinar amb facilitat.

 • Com més llarga, millor

La  longitud  de  la  contrasenya  és  important.  Com més  llarga  sigui  la  contrasenya,  més  difícil  d'endevinar serà. Es recomana construir contrasenyes de, com a mínim, vuit caràcters.

 • Sense sentit

Sempre  és  millor  no  utilitzar  noms propis, noms o cites de pel·lícules, de llibres, o de persones conegudes, paraules  que  puguin trobar-se  en  un  diccionari, i tot amb  independència  de l'idioma  emprat.

 • No deixeu contrasenyes en blanc ni basades només en espais
 • Sense repeticions

Si  la  contrasenya  és  prou  llarga  però  repeteix  un mateix caràcter diverses vegades, perdrà força perquè  resultarà  més  fàcil  d'endevinar.  Per  tant, hem d'evitar d'utilitzar contrasenyes de l'estil 111abcde?.

 • Una mica de tot

Per millorar la fortalesa de la contrasenya, aquesta hauria de tenir una mica de tot: números, lletres majúscules i minúscules i alguns caràcters especials (*, +, €, %, @...).

 • Renoveu-la amb periodicitat

Si  teniu  una  contrasenya  complexa,  per còmoda que sigui, he d'evitar reciclar-la afegint un nou dígit a la contrasenya actual.

 • Per a cada servei o web, una contrasenya diferent

Per al correu electrònic, xarxes socials com Facebook o Twitter, botigues en línia, entitats bancàries, etc.

 • No utilitzeu la mateixa paraula o combinació per al nom d'usuari i la contrasenya
 • No la faciliteu a ningú
 • Eviteu escriure-la enlloc, deixar-la en una nota enganxada a l'ordinador o emmagatzemar-la a l'ordinador o en un dispositiu
Teclat

Contrasenyes més comunes i... més insegures

1234

123456

contrassenya

Password

password1

abc123

Dates conegudes

Desembre2014

L'ordre de distribució del teclat com: QWERTY o AZERTY (a alguns països europeus).

 

En resum

Una contrasenya segura ha de tenir com a mínim tres d'aquestes quatre característiques:

 • Tenir números
 • Tenir lletres
 • Tenir majúscules i minúscules
 • Tenir símbols (!, $, %, &, #, etc.)

També podeu trobar a Internet generadors de contrasenyes.

Teclat
Data d'actualització:  06.09.2016