• Imprimeix

Trànsit

Podeu sol·licitar informació dels accidents de trànsit lleus al següent enllaç.

El Servei Català de Trànsit és l'òrgan responsable de l'execució de les competències de la Generalitat en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària i té atribuïda la funció d'instruir i resoldre els expedients sancionadors per infraccions de la normativa de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.

Podeu consultar la informació sobre la tramitació de les denúncies que trobareu al web Servei Català de Trànsit.

Podeu fer els vostres suggeriments mitjançant aquest enllaç, seleccionant 'Mobilitat i Transport' en l'apartat 'Tema' i 'Xarxa Viària' en l'apartat 'Subtema'.

Podeu consultar la informació sobre on i com presentar escrits, recursos o al·legacions contra una denúncia de trànsit al web del Servei Català de Trànsit.

Data d'actualització:  11.06.2014