• Imprimeix

Seguretat ciutadana

Per obtenir una còpia de l'original de la denúncia cal que la persona denunciant s'adreci a les dependències policials on va formular la denúncia i la sol·liciti.

Si la persona denunciant no pot adreçar-se a la mateixa comissaria on ha denunciat els fets, té dues opcions:

  • Sol·licitar la còpia de l'original a qualsevol altra comissaria de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra. Tanmateix cal tenir en compte que aquest tràmit no és automàtic.
  • Que una altra persona, mitjançant autorització escrita de la persona denunciant, s'adreci a la comissaria i en faci la sol·licitud.

La persona que fa la sol·licitud de la còpia, sempre ha d'identificar-se amb el DNI, NIE o passaport davant l'agent a qui presenta la sol·licitud.

Les diligències policials dutes a terme amb motiu d'una denúncia són lliurades a l'òrgan judicial competent, que és qui determina les accions que cal prendre per tal d'aclarir els fets.

És l'òrgan judicial responsable qui té potestat per trametre l'estat d'un fet a les parts interessades. Per aquest motiu, si voleu conèixer l'estat de la vostra denúncia, podeu sol·licitar aquesta informació al jutjat responsable de la investigació del vostre cas.

Presenteu una denúncia a qualsevol de les comissaries de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra. Aporteu documents que puguin ser d’interès com captures de pantalla, arxius, perfils o extractes bancaris si en disposeu.

Mireu l'apartat Denúncies.

 

Els objectes robats que recuperen les unitats policials en les seves investigacions, quan estan identificats en alguna denúncia, són retornats als seus propietaris per les unitats policials encarregades de la investigació.

Si els objectes no estan identificats són les mateixes unitats policials que intervenen aquests objectes les que es posen en contacte amb les persones denunciants o perjudicades per delictes contra el patrimoni amb la finalitat que els seus propietaris puguin identificar els objectes i recuperar-los.

Les unitats policials fan un estudi i una avaluació de totes les denúncies presentades que puguin tenir algun tipus de relació amb els objectes recuperats, per tal de poder retornar-los als seus propietaris.

En els següents enllaços podeu consultar alguns tipus d'objectes recuperats:

Bicicletes sotretes / recuperades

Exposició virtual d'objectes recuperats 

Qualsevol efectiu policial us escoltarà i us orientarà de manera professional sobre qualsevol consulta en matèria de seguretat ciutadana.

El cos de Mossos d'Esquadra disposa d'una bústia de contacte on podeu facilitar la vostra col·laboració i plantejar qualsevol consulta relacionada amb les funcions policials.

Si rebeu a la vostra bústia electrònica missatges d'entitats bancàries, l'Agència Tributària o altres empreses o organismes, públics o privats en què us sol·liciten les vostres dades per tal de fer una gestió de caràcter personal, relacionada amb els vostres comptes bancaris i interessos econòmics, penseu que pot ser una estafa. En cap cas heu de donar cap resposta a aquest tipus de missatges.

Si sou víctima d'una estafa per algun d'aquests mitjans, heu de denunciar els fets a una dependència policial adjuntant tota la informació de què disposeu i que pugui ajudar la investigació policial a identificar els autors del delicte.

La tinença i distribució de material pornogràfic on apareguin menors d'edat o incapaços és un delicte. Per aquest motiu, si teniu coneixement de l'existència d'aquest material ho heu de comunicar a les autoritats policials a través d'una denúncia (mireu l'apartat Denúncies), o bé informar la policia d'aquests fets.

Per presentar una denúncia cal:

  • Identificar-se mitjançant un document acreditatiu: DNI o NIE, passaport, permís de conduir, etc.
  • Exposar els fets. Cal aportar totes les dades concretes i la informació rellevant, així com documents, objectes, noms de testimonis o qualsevol altra referència útil i d'interès que ajudi a comprovar els fets i a identificar els responsables.
  • Signar la denúncia.

Les oficines policials estan obertes les 24 hores del dia tots els dies de l'any.
A les comissaries de policia rebreu untracte personal i podreu facilitar tota la informació relacionada amb el motiu de la denúncia.

Denunciar significa comunicar a les autoritats una infracció penal, encara que no l'hàgiu presenciat directament ni us perjudiqui. Qualsevol persona que sigui víctima de la comissió d'un delicte, el presenciï o en tingui coneixement està obligada a comunicar-ho a les autoritats.

La denúncia s'ha de formular, verbalment o per escrit, davant les autoritats competents, que són les Forces i Cossos de Seguretat (Mossos d'Esquadra, Policia Municipal o Guàrdia Urbana, Guàrdia Civil i Policia Nacional), el Ministeri Fiscal, el jutjat d'instrucció o el jutjat de pau en supòsits determinats.

La recepció de denúncies i la col·laboració ciutadana permeten als cossos policials dissenyar plans d'actuació específics en matèria de seguretat ciutadana, conèixer els diferents problemes relacionats amb la seguretat pública, posar a disposició judicial els responsables dels fets delictius i identificar les àrees en què cal incidir i augmentar la presència policial.

Presentar denúncia sabent que és falsa pot ser castigat com a delicte contra l'Administració de justícia.

Qualsevol persona que sigui víctima d'un delicte, el presenciï o en tingui coneixement està obligada a posar-ho en coneixement de les autoritats competents en la matèria.

Al web teniu la possibilitat de presentar determinades denúncies per internet.

Aquest sistema no és vàlid per a denúncies de fets en què hi hagi hagut violència física contra les persones o en què la víctima hagi vist els autors o estigui en condicions d'identificar-los. En aquests casos cal presentar la denúncia personalment a qualsevol dependència policial (Denúncies).

Un cop introduïdes les dades en el formulari de denúncia, aquesta estarà disponible perquè la signeu a la comissaria que escolliu. És imprescindible que us adreceu a la comissaria abans de 72 hores per tal de validar el contingut i firmar-la.

A la comissaria, heu d'identificar-vos mitjançant un document acreditatiu, indicar la referència de la vostra denúncia i signar-la.

El tràmit per validar una denúncia a la comissaria no és automàtic, ja que els agents de recepció de les dependències policials han de comprovar les dades personals.

En la majoria dels casos recuperen el formulari de denúncia i determinen l'ordre d'atenció dels assumptes a les oficines d'Atenció al Ciutadà, d'acord amb les instruccions homologades en els procediments de treball establerts per la Direcció General de la Policia.

Els efectius de les oficines d'A tenció al Ciutadà valoren el tràmit més adequat en funció de les circumstàncies dels fets i de les dades facilitades pels ciutadans. Cal tenir en compte, també, que la gestió correcta de les diligències policials i l'obtenció de les dades rellevants facilitarà la tramitació processal i la feina dels òrgans jurisdiccionals competents.

Data d'actualització:  11.06.2014