• Imprimeix

Falsos revisors

""

En la majoria de casos, es tracta de grups organitzats que seleccionen víctimes, sovint d’edat avançada i en ocasions aconsegueixen entrar dins del domicili per robar objectes de valor, sobretot joies i diners.

Aquestes persones són molt hàbils, qualsevol persona que baixi la guàrdia pot ser-ne víctima.

En molts casos actuen dues persones: mentre una persona distreu a la víctima i simula fer la revisió, l'altra recorre el pis per trobar diners o objectes de valor.

Els casos d’estafes per falsos operaris del gas són freqüents i cal estar alerta

Recomanacions

Per tal d’evitar robatoris i estafes, es recomana seguir els consell de seguretat següents:

  • Si el vostre domicili disposa de vídeo-porter o porter automàtic, no obriu sense preguntar qui és i on va.
  • Demaneu veure l’acreditació.
  • En cap cas no permeteu el pas al vostre domicili a persones desconegudes, especialment si no heu concertat la cita amb l’empresa.
  • La inspecció de la vostra instal·lació de gas s’ha de realitzar cada 5 anys. L’obligació de realitzar aquesta inspecció s’anuncia prèviament per escrit (enviat per l’empresa distribuïdora de gas).

En el moment de la inspecció

  • No doneu ni ensenyeu cap rebut.
  • No doneu ni ensenyeu cap dada bancària.
  • Amb l'excusa de conèixer el vostre consum d'aigua, llum o gas o de comprovar si les vostres dades són correctes, potser us demanaran un document o una factura: no lliureu aquesta documentació ja que les vostres dades poden ser utilitzades per a altres finalitats no desitjables.
  • No pagueu cap import en efectiu, el cost de la revisió es carregarà al rebut mensual.
  • Conserveu el certificat de manteniment de la caldera.
Data d'actualització:  31.07.2018

Informació relacionada