• Imprimeix

TEFSBPM (2014-2015)

Projecte que generarà un Manual de Bones Pràctiques d’anàlisi forense a partir de l’elaboració d’uns criteris tècnics compartits pel Grup de Treball ENFSI i que puguin ser de referència per la resta d’Estats Membres.

TEFSBPM
TEFSBPM (Towards European Forsenic Standarisation through Best Practice Manuals)

Descripció

Aquest és un projecte europeu finançat per l’European Network of Forensic Science Institute (ENSFI) a través del Programa de Prevenció i lluita contra el crim (ISEC) de la DG Home Affairs de la Comissió Europea.

La Direcció General de la Policia, participa com a full partner en el projecte mitjançant la participació de forma activa en l’elaboració d’uns criteris tècnics comuns que s’incorporaran al Manual de Bones Pràctiques que posteriorment han de ser el referent per a la resta d’Estats membres.

El projecte pretén harmonitzar els Manuals de millors pràctiques forenses (BPMs) a nivell Europeu involucrant diverses àrees d’anàlisi forense, des de l’escenari d’un crim fins al treball de laboratori.

Objectius

 • Manual de bones pràctiques en el tractament de l'evidència digital.

Coordinador

 • European Forensic Initiatives Centre (EFIC) Foundation (Holanda)

Participants

 • Metropolitan Police Service (Regne Unit)
 • Netherlands Forensic Institute (Holanda)
 • Forensic Science Institute, Wiesbaden (Alemanya)
 • Scottish Police Services Authority Forensic Services (Regne Unit)
 • Forensic Science Centre of Lithuania (Lituània)
 • Ministry of Interior (República de Macedonia)
 • Landeskriminalemt Berlin, Forensic Science
 • Institute (Alemanya)Dstl Fort Halstead (Regne Unit)
 • Univeristy of Strathclyde, Centre for Forensic Science (Regne Unit)
 • Swedish National Laboratory of Forensic Science (Suècia)
 • Forensic Sciences Institute of the French Gendarmerie (França)
 • Danish National Police (Dinamarca)
 • Institute of Forensic Research Krakow (Polònia)
 • Departament d’Interior – Generalitat de Catalunya (Espanya)

Durada del projecte

24 mesos (Gener 2014 a Desembre 2015)

Cost total del projecte

22.956,00 € El 90% d'aquest cost es finança amb fons europeus
ENFSI