• Imprimeix

PROTECT (2012-2014)

Projecte de formació per a persones nouvingudes com a mediadors voluntaris per tal que pugin ajudar tant a persones de la seva comunitat d’origen com al servei que intervé en situacions d'emergència

GRUNDTVIG
PROTECT (Form@cció en servei a la ciutadania)

Descripció

Aquest és un projecte europeu finançat pel sub-programa Grundtvig dins el Programa Lifelong Learning de la Direcció General d’Educació i Cultura de la Comissió Europea.

La Direcció General de la Policia, participa com partner associat en el projecte mitjançant la realització d’activitats formatives als mediadors voluntaris.

El projecte vol augmentar la participació i millorar les oportunitats alternatives d’aprenentatge en les estructures del voluntariat per reforçar la integració social i professional dels immigrants.

Objectius

  • Dotar de coneixements i estratègies als participants
  • Crear referents ciutadans per a la col·laboració a nivell voluntari
  • Fomentar la participaci�� i coordinació entre diverses administracions i entitats
  • Promoure l’intercanvi d’experiències educatives.

Coordinador

  • BGZ Berlin International Cooperation Agency (Alemanya)

Participants

  • Ajuntament de Mataró (Espanya)
  • Creu Roja de Mataró (Espanya)
  • Ciutat de Berlín (Alemanya)
  • Ciutat d’Amsterdam (Holanda)
  • Ciutat de Viena (Àustria)

Durada del projecte

29 mesos (gener 2012 a juny 2014)

Cost total del projecte

399.377,00 € El 75% d'aquest cost es finança amb fons europeus
Young_in_action

Més informació