• Imprimeix

NETDNAMATCH (2012-2014)

Projecte que vol desenvolupar una xarxa per millorar el poder de discriminació dels perfils d’ADN i la gestió de les coincidències d’ADN obtingudes a les bases de dades.

ISEC
NETDNAMATCH (National Network for Exchange & Management of Post-DNA Match Information)

Descripció

Aquest és un projecte europeu finançat pel Programa de Prevenció i lluita contra el crim (ISEC) de la DG Home Affairs de la Comissió Europea.

La Direcció General de la Policia amb el suport de la Direcció General d’Administració de Seguretat, participa com a full partner en el projecte mitjançant diverses accions software i hardware als equips i programaris de la PGME que permetran obtenir un programari compartit i automatitzat de coincidències d’ADN amb la resta de socis del projecte.

El projecte vol automatitzar el procés de comunicació i gestió de coincidències de ADN obtingudes en el sistema CODIS mitjançant la importació i exportació d’arxius i informes estandaritzats entre CODIS i LIMS (sistema de gestió de la informació als laboratoris) i entre els sistemes LIMS i el de les institucions implicades en el projecte utilitzant una xarxa d’alta seguretat.

Objectius

  • Xarxa nacional per a l’intercanvi i la gestió d’informació de coincidències d’ADN.

Coordinador

  • Secretaria de Modernización y Relaciones con la Administración de Justícia - Ministerio de Justicia (Espanya)

Participants

  • Comissaria General de Policia Científica (Espanya)
  • Dirección General de la Guardia Civil (Espanya)
  • Unidad de Policia Científica de la Ertzaintza (Espanya)
  • Direcció General de la Policia – Departament d’Interior - Generalitat de Catalunya (Espanya)

Durada del projecte

  • 24 mesos (2012-2014)