• Imprimeix

MARGIN (2015-2017)

Intercanviar coneixement sobre les eines utilitzades per tal de mesurar la inseguretat ciutadana i el desenvolupament de polítiques dirigides a la reducció de la mateixa.

MARGIN

MARGIN (Tackle Insecurity in Marginalized Areas)Descripció

 El Projecte MARGIN és un projecte europeu englobat dins el Programa Horizon 2020 i finançat per la Comissió Europea. Aquest projecte s’ha iniciat a principis de l’any 2015, i té una durada prevista de 24 mesos. El projecte està coordinat per la Universitat de Barcelona. Hi participa la DGP conjuntament amb la DGAS.

El projecte dóna als governs eines basades en l'evidència pel desenvolupament i avaluació de les estratègies dirigides a la reducció de la inseguretat entre els diferents grups demogràfics i socioeconòmics. Estableix un entorn internacional per a l'intercanvi de coneixements, en el que participen algunes de les principals institucions de la Unió Europea en Enquestes de Victimització del Delicte (Crime Victimization Surveys – CVS). Juntament amb les estadístiques policials, aquestes enquestes s'han convertit en una eina reconeguda internacionalment per identificar i analitzar els factors que afecten les percepcions públiques i personals d'inseguretat. La percepció d'inseguretat és un concepte molt heterogeni que no es limita als índexs de criminalitat reals sinó que abasta una àmplia gamma d'altres aspectes inclosos el benestar personal, la confiança en les institucions públiques, la justícia i la integració social

 • Objectius
 • Coordinador
 • Participants
 • Durada
 • Cost total del projecte
 • Més informació

MARGIN (Tackle Insecurity in Marginalized Areas)

Objectius

 • MARGIN pretén fomentar la creació de pràctiques comunitàries que capacitin els ciutadans (sobretot entre les persones en risc d'exclusió) a millorar la forma d’enfrontar-se als riscos i augmentar la percepció de seguretat pública i personal.  

Coordinador

 • Universitat de Barcelona

Participants

 • National Institute of Criminology d’Hongria
 • Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales de França
 • Università degli Studi di Milano-Bicocca d’Itàlia
 • University College London del Regne Unit
 • EuroCrime Research Training and Consultancy d’Itàlia
 • Departament d’Interior: DGP i DGAS

Durada del projecte

24 mesos (2015-2017)

Cost total del projecte

El cost total del projecte és de 1.881.400,50 €, ila Comissió Europeapreveu finançar la totalitat del cost:

El pressupost de participació del Departament d’Interior –DGAS, és de 174.682,50 €