• Imprimeix

EDPOL (2011-2012)

Aquest projecte europeu es financia mitjançant el programa europeu de Drets Fonamentals i Ciutadania de la Direcció General de Justícia, Llibertat i Seguretat de la Comissió Europea. El Departament d’Interior, és un dels socis d’aquest projecte per mitjà del Cos de Mossos d’Esquadra

logo EDPOL

El projecte EDPOL té la seva arrel en els incidents que han tingut lloc arreu d’Europa en els últims anys,com els atemptats a Madrid i a Londres, l’assassinat de Theo va Gohg a Holanda o les revoltes als suburbis de França. D’aquesta manera, els serveis policials s’estan enfrontant a un nou fenomen conseqüència de la velocitat dels canvis que viuen les diverses poblacions de la Unió Europea i als que no es pot fer front en solitari.

La principal finalitat del projecte és augmentar i millorar el respecte dels drets fonamentals i que els serveis policials a Europa executin la gestió de la diversitat amb habilitats professionals panculturals, tant dins l’organització com a la seva relació amb la comunitat.

Objectius

El projecte EDPOL té com a prioritats:
 • Promoure el respecte als Drets fonamentals i de ciutadania
 • Combatre la discriminació, el racisme, la xenofòbia,l'antisemitisme, els prejudicis contra la comunitat gitana il'islamofòbia
 • Lluitar contra l'homofòbia mitjançant la millora i l'increment dela seva comprensió i tolerància
 • Intercanviar els coneixement actual i promoure el treball en xarxa

Participants

Líders del projecte:
 • Police Academy Netherlands
 • Dutch National Expertise Center on Diversity (LECD)

Socis:
 • Garda Siochana (Irish Police Service)
 • BMI (Federal Police of Austria)
 • Politie Top Divers Netherlands (Ministry of Justice and Safety )

Socis Co-finançadors
 • The Norwegian Police University College (Noruega)
 • The Police of the Federal State Hessen (RFA)

Durada

24 mesos (Gener de2011 a desembre 2012)

Cost total del projecte

608.922€
El 80% del cost total del projecte està finançat amb fons europeus.