• Imprimeix

PHIT (2016-2018)

PHIT

El Departament d’Interior participa al projecte europeu Psychological health impact of THB for sexual exploitation on female victims. Consequences for stakeholders a través de la Direcció General d’Administració de Seguretat -DGAS i de la Direcció General de Policia -DGP

Participació del Departament d’Interior en el Projecte europeu Psychological health impact of THB for sexual exploitation on female victims. Consequences for stakeholders (PHIT)

Objectiu

L’objectiu general del  projecte és fer un avenç important en el coneixement de la victimització de les dones que pateixen situacions de TEH (Tràfic Essers Humans) amb finalitat d’explotació sexual, ja sigui per a conèixer millor l’impacte en la salut d’aquestes, però sobretot centrat en l’impacte psicològic i com aquest afecta als operadors que treballen amb les mateixes.

Coordinador

Universitat de Barcelona

La participació del Departament d’Interior es preveu en tres paquets d’activitats (“work package”), dels quals la Direcció General d'Administració de la Seguretat (DGAS) n’assumirà la coordinació: 

  • Work package 1: activitats dirigides a determinar l’estat de la qüestió (“state of the art”), analitzar la doctrina científica sobre la matèria així com detectar les possibles mancances i les dificultats relacionades amb l’impacte sobre la salut psicològica de les víctimes. 
  • Work package 2: activitats dirigides a determinar mitjançant recerca empírica l’impacte del tràfic d’éssers humans en la salut psicològica de les víctimes, com les actuacions dels actors incideixen en la seva salut, aprofundir en el coneixement sobre com els aspectes culturals poden afectar aquest impacte psicològic, determinar com els diferents actors (policies, jutges, funcionaris d’immigració, etc.) tenen en compte la salut psicològica de les víctimes i buscar la manera de millorar les interaccions amb les víctimes des d’aquesta vessant. 
  • Work package 4: activitats dirigides a impartir i millorar la formació als actors que interactuen amb les víctimes, prevenir els impactes negatius en les actuacions amb les víctimes, desenvolupar eines per millorar l’atenció i protecció a les víctimes i prevenir la victimització secundària; i contribució en l’elaboració dels materials de formació i difusió.

Participants

Universitat de Barcelona (Coordinador)

UB

Espanya

University of Tilburg

TiU

Holanda

Stitching Fier Fryslan

FIER

Holanda

Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad

SICAR

Espanya

Association for the Prevention, Reinsertion and Assistance of the Prostituted Woman

APRAMP

Espanya

Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad – Proyecto Esperanza

PE

Espanya

Departament d’Interior – Generalitat de Catalunya

DIGC

Espanya

Durada del projecte

Data de començament d’execució 31 de desembre 2016 i de finalització 30 de desembre 2018.

Cost total del projecte

  • Total de despesa prevista del Departament: 31.185,54 €
  • Import cobert amb recursos propis (cost de dedicació al projecte): 3.118,55 €
  • Màxim de subvenció a rebre: 28.066,98 €
Data d'actualització:  05.07.2017