• Imprimeix

Violència masclista i domèstica

Dades relacionades amb les denúncies, les víctimes, els autors i l’activitat organitzativa en l’àmbit de la violència masclista i domèstica.

Les dades facilitades al llarg d’un any poden veure’s modificades durant d’aquest en funció del resultat de les investigacions posteriors als fets.

Per exemple: en el moment d’extreure les dades el mes de febrer, un fet es va cometre 23 vegades el gener d’aquell any; el mes de maig tornem a extreure les dades i en consultar les relatives al mateix mes de gener, ja no es va cometre 23 cops sinó 24. La diferència pot ser deguda, per exemple, a què algú va denunciar durant el mes de març un fet produït el mes de gener.

 

Consulteu la descripció ampliada dels diferents termes o altres dades relatives a la violència masclista i domèstica al web del departament d'Interior.

 

Podeu consultar o ampliar la terminologia mitjançant els diccionaris i recursos en línia.

CercadorObservacions

  • Actualització de les dades

L’actualització de les dades en el portal pot variar en funció del termini d’introducció de la informació en els sistemes policials i del procés de generació dels diferents fitxers que s’han de publicar en el web, els quals han de complir amb unes característiques determinades per ser considerades dades obertes.

En general el termini d’actualització estimat és d’un o dos mesos a partir de la finalització del termini d’introducció de dades en els sistemes d’informació policial (mensual, trimestral o anual); aquests terminis poden augmentar en aquells conjunts de dades que requereixen de la intervenció de serveis externs a la Direcció General de la Policia.

  • Normativa aplicable

Cal tenir en compte que la modificació de la normativa vigent o la variació dels indicadors poden produir diferències en la presentació o la classificació de les dades al llarg de diferents períodes.