• Imprimeix

Catàleg

CercadorObservacions

  • Actualització de les dades

L’actualització de les dades en el portal pot variar en funció del termini d’introducció de la informació en els sistemes policials i del procés de generació dels diferents fitxers que s’han de publicar en el web, els quals han de complir amb unes característiques determinades per ser considerades dades obertes.

En general el termini d’actualització estimat és d’un o dos mesos a partir de la finalització del termini d’introducció de dades en els sistemes d’informació policial (mensual, trimestral o anual); aquests terminis poden augmentar en aquells conjunts de dades que requereixen de la intervenció de serveis externs a la Direcció General de la Policia.

  • Normativa aplicable

Cal tenir en compte que la modificació de la normativa vigent o la variació dels indicadors poden produir diferències en la presentació o la classificació de les dades al llarg de diferents períodes.