• Imprimeix

Ajuda sobre Dades Obertes Mossos

Característiques funcionals del portal de Dades obertes

El portal de Dades Obertes Mossos s'estructura en 5 seccions:

 • Catàleg: consulta de les diferents dades que la PG-ME posa a disposició de la ciutadania. La consulta es podrà realitzar mitjançant el cercador per fer cerques lliures per paraules, seleccionant les etiquetes amb què s’identifiquen els diferents àmbits, o d’un menú.
 • Destacats: publicacions realitzades per la PG-ME per difondre aspectes rellevants de la seva activitat.
 • Experiències: llistat de les aplicacions creades a partir de la reutilització de les dades proporcionades per la Direcció General de la Policia.
 • Col·laboreu (formulari de contacte): formulari per facilitar suggeriments o consultes, o per informar de reutilització de dades per publicar al web.
 • Ajuda sobre Dades obertes Mossos
 • Termes d’ús i llicències
 • Terminologia i recursos en línia: relació de diccionaris en línia o recursos per facilitar la comprensió dels termes o conceptes.

 

Quines dades trobem al catàleg i com estan classificades?

Com a criteri general s’estableix que les dades es mostraran en base a un període de temps mensual, excepte en aquells casos en què la informació es generi i difongui en un període diferent, o en aquells casos en què la difusió vagi lligada a un projecte amb unes indicacions específiques pel que fa la difusió pública. 

Activitat policial operativa

Activitat dels diferents serveis de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

Activitat institucional

Accions que es duen a terme en resposta a organismes, institucions o terceres parts que sol·liciten informació a la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra.

Dades organitzatives

Informació sobre l’estructura, organització i mitjans de la Direcció General de la Policia, així com sobre l’activitat comunicativa.

Suggeriments, agraïments, queixes

Dades relatives als suggeriments, agraïments i queixes gestionats per la Direcció General de la Policia.

 Dades delinqüencials

Dades delictives conegudes per la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.

Violència masclista i domèstica

Denúncies, les víctimes, els autors i l’activitat organitzativa en l’àmbit de la violència masclista i domèstica.

 

Activitats de prevenció

Dades sobre les campanyes de sensibilització i les activitats adreçades a la ciutadania i als diversos col·lectius més vulnerables per fomentar la prevenció en seguretat.

 

Quines dades no es publiquen?

Totes aquelles que poden vulnerar la privacitat o la seguretat.

Cerca i descàrrega d'arxius o de dades

 1. Adreceu-vos al catàleg.
 2. Podeu cercar dades mitjançant paraules clau o etiquetes.
 3. Podeu navegar en els diferents apartats del catàleg (veieu l'apartat anterior).
 4. Seleccioneu l'any que desitgis. 
 5. Podeu veure la descripció dels diferents conjunts de dades si fas clic sobre aquests o també pots activar "Veure descripció".
 6. Podeu consultar la fitxa tècnica del conjunt de dades si feu clic sobre la "i".
 7. Seleccioneu el format d'arxiu que desitgeu descarregar. Aquells que veieu en color gris vol dir que no estan disponibles.

Els conjunts de dades es presenten per anys, de manera que cada vegada que hi hagi una actualització de dades durant l'any en curs s'afegiran a la informació anterior.

Formats dels arxius

Actualment trobeu aquests formats de dades. En la mesura que disposem de més recursos n'inclourem de nous.

Formats propietaris

XLS (Microsoft Office Excel)

Conté files i columnes de cel·les i cadascuna pot incloure dades, que poden ser paraules, números o fórmules que tinguin dades i dinàmicament resoldre equacions. 

Més informació office.microsoft.com/es-es/excel/

 

Formats lliures

CSV (Valors separats per coma, Comma-Separated Values) / TSV

És un format obert, senzill i d’ús molt estès per representar dades tabulades. Aquests fitxers es poden obrir tant amb editors de text (Bloc de notes de Windows, MS Word) com amb editors de full de càlcul (MS Excel, OpenOffice Calc, etc.). Les dades s’estructuren en columnes separades per un caràcter determinat (generalment el separador és una coma o un punt i coma per als CSV, i tabulació per als TSV). Totes les files tenen els mateixos camps, i al final de cada fila hi ha un salt de línia. A més, es disposa de les opcions d’exportació CSV for Excel i CSV for Excel (Europa). Aquestes opcions estan formatades de manera que quan s’obren amb MS Excel, el programa interpreta el separador i mostra les columnes de manera separada, facilitant-ne la lectura.

 

En el cas de Dades Obertes Mossos les columnes dels arxius .csv són separades per punt i coma.

Més informació tools.ietf.org/html/rfc4180

 

JSON (Notació d’Objectes de JavaScript, JavaScript Object Notation)

Format lleuger d’intercanvi de dades, fàcil d’entendre per les persones, i ofereix senzillesa a les màquines en la generació i interpretació. Està basat en un subconjunt del llenguatge de programació JavaScript, adequat per a la programació per part del client.

Més informació json.org/json-es.html 

 

Les dades es presenten seguint els criteris de les dades obertes; podeu consultar el tipus de reutilització que es pot fer segons la classificació del World Wide Web Consortium (W3), creada per Tim Berners-Lee.

Incidències amb la descàrrega de dades

En cas que trobeu algun problema o tingueu alguna incidència amb la descàrrega de dades ens ho podeu notificar per mitjà del formulari de contacte.

Informació que trobareu a la Fitxa

 • Descripció: de la informació inclosa en el conjunt de dades que us descarregueu.
 • Període de les dades presentades: mensual, trimestral o anual.
 • Categories: etiquetes o paraules clau que ajuden a localitzar els conjunts de dades.
 • Àmbit territorial o organitzacional amb què es presenta la informació*: 
  • Àrea Bàsica Policial: és la unitat mínima, geogràfica i poblacional, dotada d'uns serveis bàsics per a l'atenció primària de les demandes de prevenció, seguretat ciutadana, control del trànsit i investigació de primer nivell. El servei bàsic es compon, d'una banda, d'una comissaria principal de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra i de les altres comissaries desconcentrades que requereixin les necessitats i l'extensió de l'àrea, i, de l'altra, dels cossos de policia local que hi hagi al territori, coordinats per les juntes locals corresponents.
  • Regió Policial: agrupació de diverses àrees bàsiques policials, d'acord amb criteris del Pla territorial general de Catalunya. Cada regió policial ha de tenir una comissaria regional, amb seu a la comissaria de l'àrea bàsica policial que determini el Govern, per raons d'eficàcia, d'eficiència, de desconcentració, econòmiques, socials, demogràfiques i històriques. A les comissaries regionals hi ha d'haver els serveis de suport logístic i les especialitats policials que, per llurs característiques, transcendeixin l'àmbit de les àrees bàsiques policials, i s'hi du a terme la gestió descentralitzada dels serveis tècnics i administratius centrals.
  • Catalunya.
  • Estructura de l'organització (organigrama).
 • Data de creació: del fitxer que us descarregueu.
 • Formats dels arxius que us podeu descarregar (csv; xls; json...).
 • Font de les dades: organització que elabora les dades.
 • Llicència d'ús de les dades.

 

*Consulteu al nostre web la distribució territorial dels serveis policials o l'estructura de la Direcció General de la Policia.

Cada quan s'actualitzen les dades?

Els conjunts de dades es presenten per anys, de manera que cada vegada que hi hagi una actualització de dades durant l'any en curs se substituirà l'arxiu que hi havia amb la nova informació.

L’actualització de les dades en el portal pot variar en funció del termini d’introducció de la informació en els sistemes policials i del procés de generació dels diferents conjunts de dades que s’han de publicar en el web, els quals han de complir amb unes característiques determinades per ser considerades dades obertes.

En general el termini d’actualització estimat és d’un o dos mesos a partir de la finalització del termini d’introducció de dades en els sistemes d’informació policial (mensual, trimestral o anual); aquests terminis poden augmentar en aquells conjunts de dades que requereixen de la intervenció de serveis externs a la Direcció General de la Policia.

 

Motius pels quals podeu trobar modificacions en les dades

Modificacions com a conseqüència de canvis normatius

Cal tenir en compte que la modificació de la normativa vigent o la variació dels indicadors poden produir diferències en la presentació o la classificació de les dades al llarg de diferents períodes.

 

Modificació dels registres policials

Les dades facilitades al llarg d’un any poden veure’s modificades durant aquest període en funció del resultat de les investigacions posteriors als fets.

Per exemple: en el moment d’extreure les dades el mes de febrer, un fet es va cometre 23 vegades el gener d’aquell any; el mes de maig tornem a extreure les dades i en consultar les relatives al mateix mes de gener, ja no es va cometre 23 cops sinó 24. La diferència pot ser deguda, per exemple, a què algú va denunciar durant el mes de març un fet produït el mes de gener.

Les dades són les mateixes que les de Dades obertes Gencat?

Sí, les dades que es publiquen són les mateixes.

Què podeu fer amb les dades?

Anàlisi de la informació, de l'activitat policial, de les dades delinqüencials, visualització de dades, reaprofitament per a aplicacions, ... les possibilitats d'ús i de reutilització de les dades obertes són nombroses.

Podeu notificar-nos els projectes que realitzeu o la reutilització que feu per mitjà del formulari de contacte que trobeu en el portal de Dades obertes Mossos.

 

Com utilitzar les dades: termes d’ús i llicències

Sense llicència associada: sense cap mena de restricció més enllà de les condicions bàsiques establertes en l'article 8 de la Llei 37/2007 sobre reutilització de la informació del sector públic (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data d'última actualització).

Publicació de noves dades

El portal de dades obertes de Mossos es desenvolupa en diferents fases i periòdicament publicarem nous conjunts de dades; per exemple, alguns d'aquests requereixen de la intervenció de serveis externs a la Direcció General de la Policia, motiu pel qual no s'han inclòs en una primera etapa. 

Comprensió de la terminologia

Amb l'objectiu de facilitar la comprensió de les dades hem realitzat una adaptació d'alguns dels termes més especialitzats.

En el cas dels fets delinqüencials podeu consultar el Codi Penal per obtenir l'explicació dels fets.

També hem relacionat alguns diccionaris de terminologia de l'àmbit jurídic que us podran ajudar.

Programes lectors de formats

En funció del format utilitzat s’ha de fer servir un determinat tipus de programa. Us oferim una llista dels més comuns.

Podeu obtenir més informació al portal de Dades obertes de la Generalitat de Catalunya.

Què és un conjunt de dades?

El terme data set (en anglès) es refereix a un conjunt de dades habitualment estructurades que s’han utilitzat per construir una informació publicada en catàlegs de dades o bé es mostren d’una manera independent.

Les dades en brut s'organitzen en data sets per poder ser més fàcilment indexables i localitzades; per aconseguir això, s'utilitzen diferents camps que defineixen el grup de dades com ara la descripció, la freqüència d'actualització, el format o la llicència d'ús, entre d'altres.

Actualment, el Portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya  integra  data sets  organitzats en diversos formats, categories i fonts de dades que permeten la ciutadania  disposar d’un gran ventall de dades diferents. Es poden utilitzar dades molt diverses dels diferents organismes de la Generalitat: dades geogràfiques, meteorològiques, estadístiques, econòmiques, administratives, turístiques, jurídiques, de mobilitat, entre d’altres.

 

Dubtes o consultes

Feu-nos arribar els vostres dubtes o consultes i la reutilització de dades que feu.

Data d'actualització:  07.03.2017