Dades obertes
  • Imprimeix

Dades obertes

La Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, d’acord amb el seu compromís de servei a la ciutadania i en tant que defensors dels drets i llibertats de les persones, facilita l’accés lliure a les dades públiques amb l’objectiu de ser més transparents i propers a les persones a qui serveix, i per tal de facilitar l’accés al coneixement.

Des del nostre web tant la ciutadania com les empreses podeu consultar i reutilitzar aquestes dades per crear aplicacions i obres derivades seguint els principis de les dades obertes o Open Data, amb les limitacions de privacitat i seguretat que poden requerir determinades dades.

Facilitem les dades estructurades en arxius de format obert, interoperables i amb llicències que n’autoritzen la difusió pública.

 

Termes d'ús i llicències

Observacions

  • Actualització de les dades

L’actualització de les dades en el portal pot variar en funció del termini d’introducció de la informació en els sistemes policials i del procés de generació dels diferents fitxers que s’han de publicar en el web, els quals han de complir amb unes característiques determinades per ser considerades dades obertes.

En general el termini d’actualització estimat és d’un o dos mesos a partir de la finalització del termini d’introducció de dades en els sistemes d’informació policial (mensual, trimestral o anual); aquests terminis poden augmentar en aquells conjunts de dades que requereixen de la intervenció de serveis externs a la Direcció General de la Policia.

  • Normativa aplicable

Cal tenir en compte que la modificació de la normativa vigent o la variació dels indicadors poden produir diferències en la presentació o la classificació de les dades al llarg de diferents períodes.