• Imprimeix

Indicadors i qualitat

La Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra té establert com a eix fonamental de la seva activitat oferir un servei compromès amb l'excel·lència i la professionalitat. Per donar compliment a aquesta exigència, hem desenvolupat un seguit d'instruments i de procediments que fan possible identificar, analitzar i avaluar les diferents necessitats de seguretat de la societat catalana.


Aquesta feina d'avaluació permet implementar mesures encaminades a la millora dels serveis policials i desenvolupar una planificació específica, eficaç i eficient per a cada necessitat de seguretat que es genera.