• Imprimeix

Objecte de la Carta

La Carta de serveis de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra expressa la voluntat d'aquesta institució de treballar en el marc d'una política global de qualitat

La carta informa dels serveis que es presten, dels compromisos que s'adopten, de com es mesura la qualitat i de com s'hi pot col·laborar.

Amb les cartes de serveis, l'Administració de la Generalitat informa dels serveis que presta i es compromet respecte al seu nivell de prestació. Així mateix, el Govern de la Generalitat fomenta la participació ciutadana a través d'enquestes d'opinió, bústies de queixes i suggeriments i altres formes de col·laboració.

El projecte d'elaboració de la Carta de serveis del cos de Mossos d'Esquadra pretén donar resposta al compromís adquirit pel conseller d'Interior, en compareixença parlamentària, en la qual situava la Carta de serveis de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra com un dels deu punts prioritaris del Departament en matèria de seguretat.

Els treballs preparatoris de la carta van comportar la realització de millores en l'organització, com són la implantació del sistema de suggeriments, agraïments i queixes de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra i la millora dels processos de les oficines d'Atenció Ciutadana de les comissaries, tots necessaris per a implementar amb èxit la Carta de serveis.

 

Data d'actualització:  27.10.2011