• Imprimeix

Missió, visió i valors de la PG-ME

Cos de l'article

La missió de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra és protegir el lliure exercici dels drets i les llibertats i garantir la seguretat ciutadana, vetllant, des de la proximitat, per la convivència pacífica i la protecció de les persones i els béns, d’acord amb l’ordenament jurídic.
La missió, visió i valors de la PG-ME
Volem que la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra esdevingui el referent de seguretat i la garantia de protecció i servei de les persones a Catalunya, des de la proximitat i la professionalitat, oferint un servei de qualitat.
La missió, visió i valors de la PG-ME
  • Proximitat: conèixer la realitat social, des de l'arrelament al territori, i detectar les necessitats de la ciutadania que es serveix, per afavorir la convivència pacífica.
  • Compromís: esforçar-se per complir les obligacions pròpies del lloc que s'ocupa.
  • Integritat: no treure profit de la condició de policia. Actuar d'acord amb els preceptes deontològics.
  • Voluntat de servei: orientar-se cap a la ciutadania, amb la voluntat de satisfer les necessitats amb un servei de qualitat.
  • Eficàcia: aconseguir els objectius fixats, ser resolutiu en el lloc de treball propi, aconseguir els resultats previstos.
La missió, visió i valors de la PG-ME
Data d'actualització:  27.10.2011