• Imprimeix

Indicadors de seguiment

Mesurar els compromisos de qualitat esdevé necessari per tal d'avaluar-ne el grau d'assoliment i per continuar en el cicle de millora continuada de la Carta de serveis.

Aquests indicadors han de ser fàcils d'entendre i rellevants per a l'usuari. És imprescindible garantir una recollida de dades correcta i una interpretació inequívoca del seu valor que permetin a l'organització la comparació al llarg del temps per tal de comprovar els canvis que es produeixin.

Instruments de mesura:

  • Temps mitjà d'espera per interposar una denúncia
  • Temps mitjà de resposta a fets urgents
  • Enquesta de seguretat pública
  • Enquestes de satisfacció dels usuaris
  • Nombre de suggeriments, agraïments i queixes
  • Anàlisi des suggeriments, els agraïments i les queixes
  • Percentatge de suggeriments, agraïments i queixes contestats abans de 30 dies
Data d'actualització:  27.10.2011