• Imprimeix

Els nostres serveis

Aquests serveis estan descrits en relació amb les funcions sinó en relació a la prestació directa al ciutadà i sempre des d'una òptica ciutadana i no de l'estructura organitzativa de la Direcció General de la Policia.

Aquesta descripció esdevé clau a l'hora de definir els compromisos amb els ciutadans de la Carta de serveis.

El cos dels Mossos d'Esquadra té presència policial a tot Catalunya, dóna resposta a les demandes de seguretat o protecció de les persones i mobilitza els recursos assistencials necessaris per donar auxili i protecció a la ciutadania en situacions de risc o conflicte.

Recepció de la denúncia a totes les comissaries dels Mossos d'Esquadra i informació sobre els documents que cal aportar. Les nostres dependències són accessibles a totes les persones amb mobilitat reduïda.
Atenció especialitzada, a totes les comissaries, a les víctimes relacionades amb els delictes violents, sexuals, de violència masclista, de violència domèstica, contra menors i amb tots aquells en què estiguin relacionats col·lectius de risc o especialment vulnerables.
Establiment de canals de comunicació amb la ciutadania i especialment amb els col·lectius més vulnerables i amb més risc de ser víctimes de delictes per tal de minimitzar la possibilitat de ser víctima d'un delicte.
Vigilància i regulació del trànsit a la xarxa viària, i elaboració d'atestats i investigacions en accidents de trànsit amb la finalitat de reduir l'accidentalitat i augmentar la seguretat a les carreteres.
Investigació de delictes contra el patrimoni, les persones, l'ordre públic, la seguretat col·lectiva, la llibertat, la llibertat sexual, les relacions familiars i d'altres que afecten la seguretat ciutadana.
Data d'actualització:  27.10.2011