• Imprimeix

Laboratoris acreditats

Acreditació ENAC

La Divisió de Policia Científica de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra està acreditada per la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, de requisits de competència tècnica dels laboratoris d’assaig i calibratge.

El seu abast acreditat actual comprèn: 

  1. La identificació i riquesa de cocaïna i heroïna (en el cas de la Unitat Central del Laboratori Químic)
  2. La determinació de sang humana, líquid seminal humà i identificació i comparació de perfils genètics (en el cas de la Unitat Central del Laboratori Biològic)
  3. La detecció lofoscòpica en superfícies poroses i no poroses (en el cas de la Unitat Central d’Inspeccions Oculars)
  4. La identificació lofoscòpica (en el cas de la Unitat Central d’Identificació Lofoscòpica).

 

L’abast tècnic complert de l‘acreditació actual de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra es pot consultar a la pàgina web de l’Entitat Nacional d’Acreditació (www.enac.es).

Organigrama dels laboratoris acreditats

 

 

Imatge Organigrama Servei Acreditas CGIC

Dades de contacte

Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra
Comissaria General d’Investigació Criminal
Divisió de Policia Científica
Avinguda de la Pau, 120
08206 Sabadell
Telèfon: 93 728 52 00 - Ext. 21300
Fax: 93 728 52 09

Data d'actualització:  09.06.2015

Enllaços relacionats