• Imprimeix

Laboratoris acreditats

Acreditació ENAC

La Policia Científica de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra està acreditada per la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, de requisits de competència tècnica dels laboratoris d’assaig i calibratge.

El seu abast acreditat actual comprèn: 

  1. La identificació i riquesa de cocaïna i heroïna (en el cas de la Unitat Central del Laboratori Químic)
  2. La determinació de sang humana, líquid seminal humà i identificació i comparació de perfils genètics (en el cas de la Unitat Central del Laboratori Biològic)
  3. La detecció lofoscòpica en superfícies poroses i no poroses (en el cas de la Unitat Central d’Inspeccions Oculars i Unitats Territorials de Policia Científica)
  4. La identificació lofoscòpica (en el cas de la Unitat Central d’Identificació Lofoscòpica, Unitats Territorials de Policia Científica i Unitat d’Investigació).
  5. L’estudi d’armes, municions i l’estudi i comparativa d’elements balístics (en el cas de la Unitat Central de balística i traces Instrumentals)

 L’abast tècnic complert de l‘acreditació actual de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra es pot consultar a la pàgina web de l’Entitat Nacional d’Acreditació (www.enac.es).

Organigrama dels laboratoris acreditats

 

 

Imatge Organigrama Servei Acreditas CGIC

Dades de contacte

Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra
Comissaria General d’Investigació Criminal
Divisió de Policia Científica
Avinguda de la Pau, 120
08206 Sabadell
Telèfon: 93 728 52 00 - Ext. 21300
Fax: 93 728 52 09

Data d'actualització:  25.05.2018

Enllaços relacionats