• Imprimeix

Els Mossos d'Esquadra

La Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra és la policia pròpia de Catalunya.

El nostre objectiu prioritari és treballar per a la comunitat, oferint un servei de qualitat, basat en la proximitat i la responsabilitat, la professionalitat i l'eficiència.

Carta de serveis

Amb la Carta de serveis volem donar a conèixer:els serveis que prestem a la ciutadaniaels compromisos explícits i públics que adquirim en la nostra relació amb la ciutadaniaels nivells de qualitat amb què oferim el serveiels mecanismes de participació de la ciutadania en el servei La Carta de serveis adquireix el compromís d'adaptar-se a totes les millores que es vagin produint en el cos de la Policia de la Generalitat ? Mossos d'Esquadra, així com en els serveis que presta.

Accés al Cos

El cos de Mossos d'Esquadra és una policia integral, és a dir, té competències plenes en seguretat ciutadana, investigació, trànsit, ordre públic i policia administrativa. Els homes i les dones que el formen són un col·lectiu amb una alta qualificació professional, amb esperit de superació i una clara vocació de servei, que treballen d'acord amb les bones pràctiques policials. Un cop iniciada la trajectòria professional, la Policia de la Generalitat té diferents opcions per orientar la seva carrera a través dels itineraris professionals previstos en el Pla de carrera professional.

Indicadors i qualitat

La Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra té establert com a eix fonamental de la seva activitat oferir un servei compromès amb l'excel·lència i la professionalitat. Per donar compliment a aquesta exigència, la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra ha desenvolupat un seguit d'instruments i de procediments que fan possible identificar, analitzar i avaluar les diferents necessitats de seguretat de la societat catalana. Aquesta feina d'avaluació permet implementar mesures encaminades a la millora dels serveis policials i desenvolupar una planificació específica, eficaç i eficient per a cada necessitat de seguretat que es genera.