• Imprimeix

1a Setmana Sense Soroll

La voluntat de la 1a Setmana Sense Soroll a Catalunya (SSS) és arribar a aglutinar totes aquelles iniciatives promogudes, tant en l’àmbit públic com privat, sota un mateix lema ‘Silenci si us plau’ i uns mateixos objectius

26/04/2017 09:04
Setmana Sense Soroll

Fotografia: agents investigadors de l’ACME realitzant una sonometria.

Setmana Sense Soroll

Fotografia: precintament i instal·lació d’un sonòmetre en un domicili per part de l’ACME.

En una societat cada cop més demandant de benestar i confort, la contaminació acústica i les seves conseqüències adquireixen una importància creixent i esdevenen una prioritat davant les preocupacions de ciutadans i d’administracions. En l’actual codi penal aquesta inquietud per preservar el silenci, ja sigui en els entorns urbans com en els ecosistemes, queda reflectida en el capítol dedicat als delictes contra els recursos naturals i el medi ambient en què es castiga tant el greu perjudici per a la salut de les persones com l’equilibri dels sistemes naturals. La realització del 24 al 30 d’abril de la primera Setmana Sense Soroll on s’organitzen diverses activitats per conscienciar de la necessitat de preservar aquest nivell de benestar acústic és un altre exemple de l’entitat i rellevància que està adquirint aquesta problemàtica.

Dins del cos de Mossos d’Esquadra, la investigació avançada especialitzada en contaminació acústica i contaminacions industrials recau en l’Àrea Central de Medi Ambient (ACME), així com la investigació en temàtiques tan diverses com el maltractament animal, el tràfic d’espècies protegides, les construccions il·legals en espais naturals protegits, etc.

Policialment, la contaminació acústica es pot gestionar de dues maneres: per via administrativa o, com ja s’ha esmentat, com a infracció penal. La via administrativa sol ser la primera intervenció on s’actua a través de controls i imposició de sancions pecuniàries en el cas de detectar deficiències o la superació dels valors legalment establerts. En aquests casos els actors implicats són tant l’Administració competent (hi intervenen ajuntaments, consells comarcals, diputacions, Generalitat de Catalunya) com la policia en la seva vessant administrativa. Per tal que una infracció sigui considerada penalment i, per tant, es mobilitzi tot l’aparell judicial (jutjats, fiscal, policia judicial, etc.) cal que es donin, entre d’altres, els requisits que s’han assenyalat anteriorment: una greu afectació a la salut de les persones o un greu perjudici dels ecosistemes. Per tant, podem dir que només aquells casos més severs seran considerats per aquesta via.