• Imprimeix

Comunicat en relació amb el dispositiu policial de l'1 d'octubre

Torna
Dimecres, 11 d'octubre de 2017
La Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (PG-ME) ha presentat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) l'informe que recull les actuacions realitzades pel Cos de Mossos d'Esquadra per tal de donar compliment a les ordres judicials i de Fiscalia en relació amb el referèndum suspès pel Tribunal Constitucional.
 
Tot i l'interès mediàtic que ha generat l'actuació policial en relació amb aquests fets, no s'ha considerat oportú fer cap comunicació pública al respecte fins després d'haver-ne donat coneixement a l'autoritat judicial.
 
Les gestions policials dutes a terme per la PG-ME per donar compliment a les ordres fixades en la interlocutòria del TSJC i les de Fiscalia van comportar que abans del dia 1d’octubre  s’acreditessin més de 6.700[1] actuacions en els locals on es tenia coneixement que s’hi podia estar realitzant alguna activitat relacionada amb el referèndum suspès.
 
Aquestes més 6.700 actuacions inclouen 2.240 actes d’advertiment fetes durant el dia 27 i 28 de setembre i més de 4.450 actes i minutes policials confeccionades els dies 29 i 30 de setembre després que efectius de mossos es desplacessin fins als locals de votació. Allà l’objectiu era comprovar si els locals estaven oberts o tancats, esbrinar si s’estava fent alguna activitat de preparació del referèndum suspès i/o fer advertiments relatius a la prohibició de realitzar-los i que havien de desallotjar els locals abans de les 6:00 hores de l’1 d’octubre.
 
El mateix dia 1 d’octubre es van custodiar 297 centres de votació que no havien arribat a obrir després dels advertiments fets per la PG-ME. Aquests advertiments feien referència a la prohibició d’utilitzar el local per fer cap tipus d’activitat de preparació i execució del referèndum suspès.
 
Així mateix, el dia 1 d’octubre es va aturar l’activitat de votació que s’estava fent a 99 centres de votació, es van comissar més de 400 urnes a 141 centres, paperetes de votació, documents relacionats amb el cens, material informàtic que es trobava en alguns dels centres, així com documentació diversa relacionada amb la preparació d’alguna de les meses electorals.
 
Per tant, es va impedir la votació a un total de 446 centres de votació repartits en:
 
· 297 centres que no van obrir i que van ser custodiats des de primera hora del matí per assegurar que ningú hi accedís
· 149 centres en què, o bé es va aturar l’activitat de votació o bé sense aconseguir aturar del tot aquesta activitat sí que s’hi van comissar urnes abans de l’hora prevista del tancament de locals.
 
Cal destacar que en aquells centres on no es va poder impedir la votació va ser per la gran quantitat de persones que hi havia i pel fet que procedir al tancament efectiu hagués comportat un ús de la força que podia haver generat un dany superior al que es pretenia evitar i, que amb tota seguretat, hagués resultat impossible d’executar seguint els principis de congruència, proporcionalitat i oportunitat.
 
El dispositiu que es va dur a terme durant tota la jornada del dia 1 d’octubre per donar resposta a les ordres donades pel TSJC va comportar la mobilització de 7.850 agents i es va demanar suport a les policies locals que van aportar prop de 500 efectius al dispositiu.
 
Coordinació amb els altres cossos policials
 
En relació amb la coordinació amb altres cossos policials es vol posar de manifest que:
 
· Vam definir el nostre dispositiu ajustant-nos als criteris establerts en les reunions de coordinació celebrades els dies 25, 28, 29 i 30 de setembre a la seu de la Delegació del Govern a Catalunya amb el director del Gabinet de Coordinació i Estudis de la Secretaria d’Estat de Seguretat i els comandaments de la Guàrdia Civil i del Cos Nacional de Policia.
 
L’objectiu de totes les reunions celebrades prèviament al dia 1 d’octubre era compartir la informació que tenien els tres cossos policials sobre el desenvolupament de la jornada de votació i establir un dispositiu en el qual els tres cossos donessin resposta a la interlocutòria emesa pel TSJC.
 
Donat l’elevat nombre de centres de votació (2.294) es va acordar que fos la PG-ME qui s’encarregués de garantir una presència mínima de dos agents en tots i cadascun d’aquests centres. Així mateix, es va descartar conjuntament una actuació de més presència a la totalitat dels locals perquè això hauria requerit un nombre de policies totalment inassolible.
 
En totes les reunions les informacions que es van compartir anaven en el mateix sentit: hi hauria una alta mobilització ciutadana de caire pacífic i, en el cas d’actuació de la policia, de resistència passiva. Mai es va parlar de resistència activa ni de grups que, de manera organitzada, estiguessin planejant accions violentes contra la policia.
 
La previsió del caràcter pacífic de la jornada, compartit de manera unànime pels tres cossos, va determinar que les unitats d’ordre públic estiguessin a reacció, sense estar presents inicialment en els centres de votació. Aquesta reacció havia de recaure, majoritàriament, en les FCSE i sempre havia de ser a requeriment de la PG-ME. El coordinador del dispositiu va anunciar que aquesta reacció correspondria al Cos Nacional de Policia o a la Guàrdia Civil en funció de les seves antigues demarcacions, aquelles en les quals operaven abans del desplegament dels Mossos.
 
Tal i com s’havia fixat en aquestes reunions, pels volts d’un quart de deu del matí  del dia 1 d’octubre i després de constatar en molts casos que les dotacions uniformades de Mossos presents i les requerides a posteriori a determinats locals no podien procedir al tancament dels mateixos, es va sol·licitar el suport de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. No obstant això, la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia van dur a terme actuacions prèvies a aquest requeriment a diversos punts de votació, sense informar ni comunicar aquestes accions a la PG-ME. Al llarg de tota la jornada tampoc es va donar cap explicació a la PG-ME del per què s’havia actuat de manera diferent a la acordada en les reunions de coordinació.
 
 
 
Àrea de Comunicació
Barcelona, 11 d’octubre de 2017


[1]Aquesta o alguna de les altres xifres posteriors poden veure’s lleugerament modificades els propers dies perquè en data d’avui es continua revisant tota la documentació generada en relació aquests fets

Més informació