• Imprimeix

Notes de premsa

Comunicat en relació amb la nova organització del Cos de Mossos d'Esquadra

Torna
Dimecres, 25 de juliol de 2018
La Direcció General de la Policia estableix una reestructuració dels comandaments i les responsabilitats de la direcció general i de la Prefectura de la Policia.
 
Després del nomenament del nou Comissari en cap, amb aquesta reestructuració de les responsabilitats es dóna continuïtat a la voluntat expressada per la direcció d’impulsar la revisió de l’actual estructura de comandament amb l’objectiu d’incrementar els nivells d’eficiència en la gestió dels serveis de seguretat, per tal de continuar treballant en la defensa i la protecció dels drets i les llibertats de tota la ciutadania.
 
 
En aquesta línia, la reestructuració que s’ha dut a terme, es concreta de la manera següent:
 
-       Esperança Cartiel, assumeix les funcions i les responsabilitats de la Subdirecció general de Recursos Humans
 
-       Comissari Ferran López, de 51 anys i diplomat en Ciències de l’Educació i postgrau en Direcció i Gestió de la Seguretat Pública, assumeix les funcions i responsabilitats d’adjunt a la Prefectura de la Policia. Fins el passat 14 de juny va ser comissari en cap del Cos de Mossos d’Esquadra. Va ingressar al Cos el 1990.
 
-       Comissari Rafel Comes, de 50 anys i llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració,  assumeix les funcions i les responsabilitats de la Comissaria Superior de Coordinació Central. Actualment, és el cap de la Comissaria General d’Investigació Criminal.  Va ingressar al Cos el 1993.
 
-       Comissari David Boneta, de 48 anys i llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses i diplomat en Ciències Empresarials, assumeix les funcions i les responsabilitats de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial. Fins ara és el cap de la Regió Policial Camp de Tarragona. Va arribar als Mossos d’Esquadra el 1996.  
 
-       Comissari Joan Carles Molinero, de 57 anys i llicenciat en Criminologia, assumeix les funcions i les responsabilitats de la Comissaria General de Mobilitat. Actualment és comissari superior de la Comissaria Superior de Coordinació Central. Va ingressar al Cos el 1984.
 
-       Comissari Xavier Porcuna, de 50 anys i llicenciat en Dret, assumeix les funcions i les responsabilitats de la Comissaria General d’Investigació Criminal. Actualment és el sotscap de la Regió Policial Metropolitana Barcelona. Va ingressar al Cos l’any 1991.
 
-       Comissari Francesc Xavier Gámez, de 48 anys, té el primer cicle de Publicitat i Relacions Públiques i el grau de Dret, assumeix les funcions i les responsabilitats de la Comissaria General de Recursos Operatius. Actualment, és comissari de la Prefectura de la Policia. Va ingressar al Cos l’any 2006.  
 
-       Comissari Carles Anfruns, de 50 anys i llicenciat en Psicologia, assumeix les funcions i les responsabilitats de la Comissaria de la Regió Policial Metropolitana Barcelona. Fins ara ha estat al capdavant de la Regió Policial Metropolitana Sud. Va arribar als Mossos el 1991.
 
-       Comissari Joan Portals, de 55 anys i llicenciat en Criminologia,  assumeix les funcions i les responsabilitats de la Comissaria de la Regió Policial Metropolitana Sud. Actualment és el cap de la Regió Policial Metropolitana Barcelona. Va ingressar al Cos l’any 1986.
 
-       Comissari Joan Figuera, de 57 anys i llicenciat en Periodisme, assumeix les funcions i les responsabilitats de Comissari Cap de l’Escola de Policia de Catalunya. Actualment és el cap de la Sala Central de Comandament. Va arribar al Cos l’any 1984.
 
-       Comissària Alícia Moriana té 47 anys i està llicenciada en Dret, en Documentació, diplomada en Traducció i Interpretació i té un màster en Prevenció i Gestió de Riscos en la Comunitat, assumeix les funcions i les responsabilitats de sotscap de la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat.  Actualment és la cap de l’Escola de Policia de Catalunya. Va arribar al Cos el 1997.
 
-       Intendent Josep Lluís Rossell, de 55 anys i llicenciat en Enginyeria Tècnica Agrícola (Explotació Agrícola), assumeix les funcions i les responsabilitats d’Intendent adjunt a la Prefectura de la Policia. Actualment és el sotscap de la comissaria Superior de Coordinació Territorial. Va ingressar al Cos el 1990.
 
-       Intendent Josep Codina, de 53 anys i diplomat en Ciències de l’Educació i postgrau en Direcció i Gestió de la Seguretat Pública, assumeix les funcions i les responsabilitats de la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació. Actualment és el sotscap de la Regió Policial Central.  Va ingressar al Cos el 1991.
 
-       Intendent Ramon Chacon, de 47 anys i enginyer químic, assumeix les funcions i les responsabilitats de cap de la Regió Policial Camp de Tarragona. Actualment és sotscap de la Regió Policial Camp de Tarragona. Va ingressar al Cos el 1998.
 
-       Intendent Dani Peréz, de 47 anys i llicenciat en Dret, assumeix les funcions i les responsabilitats de cap de la Regió Policial Pirineu Occidental. Actualment és el cap de la Comissaria General de Recursos Operatius. Va ingressar al Cos l’any 1996.
 
-       Intendent Joaquim Bayarri, de 56 anys i amb estudis del primer cicle d’Història, assumeix les funcions i les responsabilitats de cap de la Divisió de Transport de la Comissaria General de Mobilitat. Fins ara desenvolupa funcions de cap de la comissaria general de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació. Va arribar al Cos el 1986. 
 
-       Intendent Miquel Justo, de 45 anys i llicenciat en Dret i Ciències Econòmiques i Empresarials, assumeix les funcions i les responsabilitats de cap de la Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat. Actualment és sotscap de la Comissaria General d’Informació
 
-       Intendent Jordi Gracia Felices, de 52 anys i llicenciat en Criminologia, assumeix les funcions i les responsabilitats d’adjunt a la Comissaria Superior de Coordinació Territorial. Actualment és el cap de l’Àrea Tècnica de Planificació i Dispositius. Va ingressar al Cos el 1995.  
 
-       Intendent Eduard Sallent, de 46 anys i llicenciat en Filosofia, assumeix les funcions i les responsabilitats de sotscap de la Comissaria General d’Informació. Actualment és el cap de l’Àrea d’Intel·ligència de la Comissaria General d’Informació. Va ingressar al Cos el 1986.  
 
-       Intendent Vicenç Gasulla, de 54 anys i diplomat en Criminologia, assumeix les funcions i les responsabilitats de sotscap de la Comissaria General de Mobilitat. Actualment és el cap de la Comissaria General de Mobilitat. Va ingressar al Cos el 1990.  
 
-       Intendent Amadeu Domingo, de 57 anys i diplomat en Ciències Empresarials, assumeix les funcions i les responsabilitats de sotscap de la Regió Policial Metropolitana Sud. Actualment és el cap de la Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat. Va ingressar al Cos el 1986. 
 
-       Intendent Antoni Antolin, de 59 anys i llicenciat en Criminologia i en grau de Direcció d’Empreses Tecnològiques,  assumeix les funcions i les responsabilitats de cap de l’Àrea Tècnica de Planificació i Dispositius. Actualment és el sotscap de la Regió Policial Metrosud. Va arribar al Cos al 1986.
 
-       Intendent Josep Guillot, de 54 anys i llicenciat en Criminologia, assumeix les funcions i les responsabilitats de sotscap de la Regió Policial Central. Actualment és el cap de la Divisió de Transport. Va ingressar al Cos el 1990.
 
 
El Director general de la Policia i el Comissari en cap han agraït personalment a tots i cadascun d’aquests comandaments i responsables la feina feta en les funcions desenvolupades fins avui i els han encoratjat a continuar treballant al servei de la ciutadania, en les noves responsabilitats que assumeixen, amb un ferm compromís en la defensa i la protecció dels seus drets i de les llibertats individuals i col·lectives.
 
 
 
 
Àrea de Comunicació
Barcelona, 25 de juliol de 2018
 
Comunicat en relació amb els nous canvis en la cúpula de comandaments dels Mossos d'Esquadra