• Imprimeix

Descripció delictes d'odi i discriminació

Raça, origen ètnic

Qualsevol actitud o manifestació que suposi afirmar o reconèixer de manera explícita o implícita tant la inferioritat d’alguns col·lectius ètnics com la superioritat del propi col·lectiu.

Xenofòbia o país de procedència

Actitud de rebuig i exclusió de la identitat cultural aliena a la pròpia. Aquesta actitud es dóna quan es rebutja a una persona que ha arribat procedent d'un altre país amb una cultura, tradicions i valors diferents comportant per part del col·lectiu ètnic dominant comportaments, accions i actituds basades en l'antagonisme, rebuig, recel, incomprensió i fòbia

La discriminació per l’origen nacional és un odi discriminatori motivat per la nacionalitat de la víctima, entesa nació en el seu sentit polític o normatiu que pertany a un Estat.

Discapacitat

Qualsevol acte discriminatori que es realitza aprofitant-se de la discapacitat de la víctima, qualsevol que sigui: deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials  que impedeixi la seva participació plena i efectiva a la societat en igualtat de condicions que la resta.

Antisemitisme

Determinada percepció sobre el poble jueu que pot expressar-se com odi, violència, despreci o animadversió cap aquest col·lectiu. Les manifestacions verbals i físiques poden dirigir-se tant contra persones jueves, contra els seus béns, institucions comunitàries o llocs de culte.

Religió o creences

Tractar de manera diferent a les persones o grups per motius de religió o creences. Sentiments contraris a determinades religions: catòlica, islàmica, protestant, budista, ortodoxa...

Orientació o identitat sexual

Qualsevol comportament que tingui la finalitat o que provoqui l’efecte d’atemptar contra la dignitat, la integritat física o psíquica per raó del seu sexe, gènere, orientació sexual, la identitat de gènere o la identitat sexual sentida de les persones.

Ideologia

Fets en el que la víctima ho és per la seva ideologia o pertinença a un grup polític.

Aporofòbia/exclusió social

Accions motivades pel sentiment de rebuig, odi, hostilitat i repugnància envers les persones pobres, desemparades, que no tenen mitjans o recursos i/o que viuen en situació d’exclusió social.

 

La Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia

Independentment del recollit al codi Penal en matèria de delictes d’odi i discriminació, el Parlament de Catalunya, a l’octubre de 2014 va aprovar la llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i per eradicar la homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, una llei que incorpora sancions administratives.

Des d’aquest punt de vista, la PG-ME ha creat un sistema informàtic que permet recollir aquest tipus de sancions administratives per part dels agents de les unitats instructores, establint un protocol d’actuació entre la PG-ME i l’òrgan sancionador del departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La denúncia i la documentació que es vulgui aportar en l’àmbit d’aquesta llei, es pot presentar a:

  • Oficines del departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • A qualsevol registre de l’Administració o a traves de la Bústia única de contacte de la Generalitat de Catalunya. (enllaç)
  • Comissaries de la PG-ME.
Data d'actualització:  18.03.2016