Contra l'homofòbia, t'escoltem
 • Imprimeix

Odi i discriminació

Defensem els teus drets, denuncia els delictes d'odi i discriminació

La Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, en la nostra missió de protegir la llibertat i la seguretat ciutadana, no podem quedar al marge de la lluita contra qualsevol tipus de discriminació, i la nostra actuació ha de contribuir a una societat plural on tinguin cabuda tot tipus d'idees, creences i opinions, i perseguir tots aquells atacs que posin en perill aquesta pluralitat.

Què són els delictes d'odi i discriminació

Els delictes d'odi són infraccions penals on se selecciona la víctima, el lloc o l’objecte de la infracció per la seva pertinença -real o suposada- a un grup per raó de la seva raça, origen nacional o ètnic, l’idioma, la religió, la minusvalidesa física  mental, l’orientació sexual o altres factors similars.

Els delictes d’odi es poden fonamentar en els prejudicis següents:

 • Raça, origen ètnic.
 • Xenofòbia. País de procedència.
 • Discapacitat.
 • Antisemitisme.
 • Religió o creences.
 • Orientació o identitat sexual.
 • Ideologia.
 • Aporofòbia / Exclusió social.
 • Qualsevol altra circumstància, condició social o personal.

Qui pot denunciar?

La víctima o qualsevol persona que hagi estat testimoni o tingui coneixement d'una conducta relacionada amb un delicte d'odi pot denunciar.

Si heu estat víctima

 • Denuncieu sempre els fets.
 • Mantingueu la calma i aviseu la policia i/o denuncieu els fets com més aviat millor.
 • Memoritzeu i anoteu les dades dels autors (edat, trets físics, vestimenta, símbols, distintius, tatuatges, vehicle, etc.) i del lloc dels fets.
 • Encara que no estigueu segurs si l’acte en el que us heu vist o pugueu estar involucrat pot estar relacionat amb un delicte d’odi contacteu amb la policia; denunciar aquests delictes permetrà i ajudarà a prevenir i evitar que aquests incidents puguin tornar a repetir-se.

 

Com i on denunciar un delicte d'odi

 • En cas d’urgència truqueu al numero d’emergències de la Generalitat de Catalunya 112.
 • També us podeu dirigir a les comissaries dels Mossos d'Esquadra. Consulteu al nostre web les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC) de les comissaries dels Mossos d’Esquadra.
 • En cas de dubte o si necessiteu orientació davant una denúncia: Bústia confidencial dubtes i orientació 
 • Què cal tenir en compte a l'hora de posar una denúncia relacionada amb els delictes d’odi i discriminació: 
  • Denuncieu sempre els fets, intentant aportar, si podeu, informació detallada sobre els fets patits o dels quals heu estat testimoni.
  • Assegureu-vos que la denúncia recull totes les expressions, proves i detalls que demostren que es tracta d’una actitud discriminatòria. 
  • Aporteu la documentació que creieu que pot ajudar esclarir els fets.
  • És important aconseguir el testimoni d’alguna persona que hagi presenciat els fets.
  • Si heu patit alguna lesió, per lleu que sigui, aneu a un centre sanitari i sol·liciteu un informe mèdic. Heu de presentar aquest informe a l’hora de posar la denúncia.
  • En el cas que no enteneu l'idioma o us expresseu mitjançant el llenguatge de signes, sol·liciteu un intèrpret.

Com lluitem els Mossos d'Esquadra contra els delictes d'odi i discriminació?

La força de la col·laboració

 • Treball transversal. Treballem conjuntament amb organismes, autoritats públiques, líders de comunitats minoritàries, associacions, ONG i altres entitats per intercanviar informació i conèixer les seves demandes i inquietuds.
 • Coordinació. Mantenim una coordinació permanent amb la Fiscalia especial de delictes d’odi i discriminació de Catalunya i amb els departaments de la Generalitat de Catalunya.
 • Presència en l'activitat de la societat. Participem activament en qualsevol activitat d’entitats i col·lectius minoritaris per millorar el nostre coneixement i les relacions amb la comunitat.

 

Sensibilització

 • Campanyes de prevenció. A més de les campanyes de prevenció, participem en accions formatives, xerrades i conferències per donar a conèixer els delictes d'odi i discriminació, i per difondre com treballar amb la policia per lluitar-hi de forma conjunta.

 

Assistència personalitzada a les víctimes

 • Atenció personalitzada. Mantenim una relació constant amb els col·lectius més vulnerables per tal de crear un clima de confiança mútua i oferir-vos una atenció personalitzada. Aquesta feina la duem a terme des de les Oficines de Relacions amb la comunitat de cadascuna de les comissaries de la PG-ME.
 • Atenció integral a les víctimes. A més de la prevenció, la detecció i el seguiment del cas, vetllem perquè la víctima estigui informada i atesa, i conegui la xarxa de recursos existents en funció de les seves necessitats i del territori on es troba.
 • Dubtes i orientació. Escriviu a mossos.delictes.odi@gencat.cat, la bústia específica i especialitzada per resoldre dubtes i que ofereix orientació davant una denúncia, tot garantint la confidencialitat de l’interlocutor.
 • Millora constant. Disposem d’un servei de suggeriments, agraïments i queixes (SAQ) on es poden adreçar les queixes i les peticions que es creguin oportunes sobre la prestació dels diversos serveis i actuació dels agents. 

 

Protocols específics 

 • Procediments clars i específics. Tenim professionals especialitzats en l’atenció a la víctima amb habilitats i capacitats per actuar amb eficàcia davant qualsevol conducta discriminatòria.
 • Codi d'ètica de la Policia de Catalunya. Les nostres actuacions es regeixen segons les pautes d’actuació del “Codi d'ètica de la Policia de Catalunya”, per tal d'evitar qualsevol tipus de discriminació.
 • Anàlisi i investigació. Enregistrem de forma específica els fets relacionats amb l'odi i la discriminació per tal d'obtenir un millor coneixement del fenomen i lluitar-hi amb més eficàcia.
Data d'actualització:  22.04.2016