Accés al contingut Accés al menú de la secció
Els mossos d'esquadra
 

Actius

 
 
 • EPOGENDER (2013 -2014) (13.05.2014)
  Projecte que té per finalitat elaborar un protocol que pugui ser útil per a les autoritats competents dels estats membres, fer difusió del treball realitzat, sempre des de l’àmbit de la protecció de la dona víctima de la violència de gènere.
 • PROTECT (2012-2014) (18.02.2014)
  Projecte de formació per a persones nouvingudes com a mediadors voluntaris per tal que pugin ajudar tant a persones de la seva comunitat d’origen com al servei que intervé en situacions d'emergència
 • NETDNAMATCH ( 2012-2014) (18.02.2014)
  Projecte que vol desenvolupar una xarxa per millorar el poder de discriminació dels perfils d’ADN i la gestió de les coincidències d’ADN obtingudes a les bases de dades.
 • FIIP (2012-2015) (18.02.2014)
  Projecte finançat pel programa de Prevenció i lluita contra la delinqüència (ISEC) de la Direcció General d’Afers d’Interior, i que vol desenvolupar una eina de valoració de risc de la comissió de delictes de la pedofília a través d’internet per tal de poder actuar de forma immediata i eficaç contra els delinqüents en funció del risc que presentin. Participa la CGIC.
 • TEFSBPM (2014-2015) (18.02.2014)
  Projecte que generarà un Manual de Bones Pràctiques d’anàlisi forense a partir de l’elaboració d’uns criteris tècnics compartits pel Grup de Treball ENFSI i que puguin ser de referència per la resta d’Estats Membres.
 • SMARTPRO (2014-2016 ) (18.02.2014)
  Projecte que desenvolupa i testa prototips de roba protectora lleugera, flexible i intel·ligent per als cossos policials.
 • CAPER (Collaborative information, Acquisition, Processing, Exploitation and Reporting for the prevention of arganised crime) (14.03.2012)
  Aquest és un projecte europeu finançat en el marc del VII Programa Marc de la Comissió Europea
 • Estudi comparatiu de la policia de la Unió Europea (COMPOSITE) (27.10.2011)
  El projecte COMPOSITE es finança a través del VII Programa marc de la Unió Europea i té com a finalitat analitzar a gran escala els canvis de processos que es donen en les forces policials de tota la Unió Europea i millorar la implantació dels canvis tecnològics i organitzatius que es porten a terme a les organitzacions policials europees davant dels nous reptes que planteja la complexitat de la societat actual.