• Imprimeix

Mosso/a (Escala bàsica)

Última actualització (19.10.2017):

 • RESOLUCIÓ INT/2408/2017 per la qual s'aprova i es publica la llista definitiva de persones admeses i excloses i convocades a la primera prova.
 • Comunicat per a les persones convocades a la primera prova
 • Localització del lloc de la primera prova a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

 

 

 • RESOLUCIÓ INT/2408/2017, d'11 d'octubre, per la qual s'aprova i es fa pública la llista definitiva de persones participants admeses i excloses de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/17).    
llista definitiva de persones participants admeses i excloses de la convocatòria

Consulteu les Preguntes més freqüents per resoldre dubtes

 • Denominació i número de registre: 46/17.
 • Categoria: mosso/a.

Publicació al DOGC de les bases de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/17) (consulteu les bases en l'enllaç de l'apartat "Destaquem").

 

 

El termini s'inicia el dia 8 de juliol i finalitza el dia 27 de juliol.

 

 

 

De forma telemàtica o de forma presencial.

La sol·licitud telemàtica s’ha de tramitar a través de la plataforma Tràmits Gencat. Les sol·licituds enviades per aquest portal queden registrades automàticament en el Registre General Electrònic.

El model de sol·licitud presencial el trobeu en aquesta mateixa pàgina.

 

RESOLUCIÓ INT/1950/2017, de 2 d'agost, per la qual es prorroga el termini d'aprovació i publicació de la llista provisional de persones participants admeses i excloses de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/17).

12/09/2017 Publicació al DOGC de la resolució de la llista provisional de persones admeses i excloses

 

13/09/2017 Inici dels 10 dies hàbils per esmenar defectes a la llista provisional

 

27/09/2017 Fi del termini per esmenar defectes a la llista provisional  

 

19/10/2017 Publicació al DOGC de la resolució de la llista definitiva de persones admeses i excloses i la llista de persones convocades a la 1a prova (coneixements i tests psicotècnics)   

 

28/10/2017 Realització de la 1a prova: Coneixements i tests psicotècnics  

 

22/11/2017 Publicació de la llista de resultats de 1a prova (coneixements i tests psicotècnics) i la llista de persones convocades a la 2a prova: física i a la comprovació de les dades antopomètriques  

 

Del 27/11/2017 al 05/12/2017 Realització de la 2a prova: física i de la comprovació de les dades antropomètriques   

 

20/12/2017 Publicació de la llista de resultats de la 2a prova: física i de la llista de persones convocades a la 3a prova (adequació psicoprofessional) 

RESOLUCIÓ INT/2408/2017, d'11 d'octubre, per la qual s'aprova i es fa pública la llista definitiva de persones participants admeses i excloses de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/17).

Consulteu si heu estat admesos o exclosos.

En aquest mateix enllaç, les persones admeses i convocades podeu comprovar:

 • Dia
 • Lloc
 • Hora 
 • Aula

De realització de la primera prova.

 

 

    

 • Informació sobre els motius d'exclusió.
 • Informació per formular esmenes al·legacions per tal d'esmenar el defecte o els defectes que han donat lloc a l'exclusió per aportar la documentació requerida a la convocatòria. 

Podeu presentar les al·legacions preferentment a qualsevol dels llocs següents:

 • Departament d’Interior, carrer de la Diputació, 355, 08009 Barcelona.
 • Direcció General de la Policia, travessera de les Corts, 319-321, 08029 Barcelona.
 • Servei Territorial d’Interior a Girona, plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.
 • Servei Territorial d’Interior a Lleida, carrer de Vallcalent, 1, 25006 Lleida.
 • Servei Territorial d’Interior a Tarragona, carrer de Sant Francesc, 3, 43003 Tarragona.
 • Servei Territorial d’Interior a les Terres de l’Ebre, carrer de Lluís Canalda, 2, 3r, 43500 Tortosa.
 • Servei Territorial d’Interior a la Catalunya Central, carrer d’Àngel Guimerà, 14, 4t, 08241 Manresa.
 • Servei Territorial d’Interior a l’Alt Pirineu i Aran, passatge d’Alzina, 3, 25700 la Seu d’Urgell.

 

També podeu presentar-la als llocs que estableix la normativa vigent.

Edició actualitzada maig 2017.

Consulteu en els enllaços destacats els llocs on podeu adquirir la guia d'estudi.