• Imprimeix

Mosso/a (Escala bàsica)

Última actualització (22.11.2017):

 

 • ACORD del tribunal qualificador, de 21 de novembre, pel qual s’aprova i es fa publica la llista de resultats de la primera prova i la llista de persones convocades a la comprovació de les dades antropomètriques i a la realització de la segona prova: física.
 • Comunicat per a les persones convocades a la comprovació de les dades antropomètriques i a la prova física.
 • Localització del lloc de la segona prova al Centre d'Alt Rendiment (CAR).

 

 

 

 • RESOLUCIÓ INT/2408/2017, d'11 d'octubre, per la qual s'aprova i es fa pública la llista definitiva de persones participants admeses i excloses de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/17).    
llista definitiva de persones participants admeses i excloses de la convocatòria
 • Denominació i número de registre: 46/17.
 • Categoria: mosso/a.

Publicació al DOGC de les bases de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/17) (consulteu les bases en l'enllaç de l'apartat "Destaquem").

 

 

Edició actualitzada maig 2017.

Consulteu en els enllaços destacats els llocs on podeu adquirir la guia d'estudi.

El termini s'inicia el dia 8 de juliol i finalitza el dia 27 de juliol.

 

 

 

De forma telemàtica o de forma presencial.

La sol·licitud telemàtica s’ha de tramitar a través de la plataforma Tràmits Gencat. Les sol·licituds enviades per aquest portal queden registrades automàticament en el Registre General Electrònic.

El model de sol·licitud presencial el trobeu en aquesta mateixa pàgina.

 

RESOLUCIÓ INT/1950/2017, de 2 d'agost, per la qual es prorroga el termini d'aprovació i publicació de la llista provisional de persones participants admeses i excloses de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/17).

 

 

12/09/2017      Publicació al DOGC de la resolució de la llista provisional de persones admeses i excloses

                         

13/09/2017      Inici dels 10 dies hàbils per esmenar defectes a la llista provisional

                         

27/09/2017      Fi del termini per esmenar defectes a la llista provisional

                         

19/10/2017      Publicació al DOGC de la resolució de la llista definitiva de persones admeses i excloses i la llista de persones convocades a la 1a prova (coneixements i tests psicotècnics)

                         

28/10/2017   Realització de la 1a prova: Coneixements i tests psicotècnics.

                         

22/11/2017      Publicació de la llista de resultats de 1a prova (coneixements i tests psicotècnics) i la llista de persones convocades a la 2a prova: física i a la comprovació de les dades antopomètriques

                         

 27/11/2017 al 05/12/2017  Realització de la 2a. Prova: física i de la comprovació de les dades antropomètriques

                         

20/12/2017      Publicació de la llista de resultats de la 2a prova: física i de la llista de persones convocades a la 3a prova (adequació psicoprofessional)

                         

20/01/2018      Realització de la 3a prova d'adequació psicoprofessional (test psicotècnic)

                         

 22/01/2018 al 21/03/2018           Realització de la 3a prova d'adequació psicoprofessional (entrevista)

                         

19/04/2018      Publicació de la llista de resultats de la 3a prova (prova d'adequació psicoprofessional) i de la llista de persones convocades a la comprovació de les causes d'exclusió mèdica.

       

20/04/2018      Inici dels 10 dies hàbils per presentar la documentació exempció 4a prova (coneixements de llengua catalana)

                         

 02/05/2018 al 23/05/2018           Comprovació de les causes d'exclusió mèdica

                         

04/05/2018      Finalització del termini per presentar la documentació exempció 4a prova (coneixements llengua catalana)

                         

08/06/2018      Publicació de la llista de persones excloses comprovació causes d'exclusió mèdica i de la llista de persones convocades a la 4a prova (coneixements de llengua catalana).

                         

13/06/2018      Realització 4a prova: coneixements de llengua catalana

                         

27/06/2018      Publicació de la llista de resultats de la 4a prova (coneixements de llengua catalana)  i de la llista de persones convocades a la fase de formació

                         

28/06/2018      Inici termini presentació de la documentació per acreditar requisits

                         

17/07/2018      Finalització termini presentació de la documentació per acreditar requisits

                         

03/09/2018      Inici de la fase de formació

RESOLUCIÓ INT/2126/2017, de 6 de Setembre, per la qual s'aprova i es fa pública la llista provisional de persones participants admeses i excloses de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/17).

 

Documentació relacionada

RESOLUCIÓ INT/2408/2017, d'11 d'octubre, per la qual s'aprova i es fa pública la llista definitiva de persones participants admeses i excloses de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de Mossos d'Esquadra (núm. de registre de la convocatòria 46/17).

ACORD del tribunal qualificador, de 21 de novembre, pel qual s'aprova i es fa publica la llista de resultats de la primera prova i la llista de persones convocades a la comprovació de les dades antorpomètriques i a la realització de la segona prova: física.

En la consulta de resultats podeu comprovar

 • Dia
 • Hora 
 • Lloc
 • Grup

En que les persones estan convocades per a la comprovació de les dades antropomètriques i per a la realització de la segona prova: física.

 

IMPORTANT: per accedir al Centre d’Alt Rendiment (CAR) per realitzar la prova física heu d'obtenir un document que haureu de presentar junt amb el DNI. Feu clic al requadre blau per obtenir el document.

 • Comunicat per a les persones convocades a la primera prova.
 • Dades sobre la primera prova:
 • Informació sobre els motius d'exclusió.
 • Informació per formular esmenes al·legacions per tal d'esmenar el defecte o els defectes que han donat lloc a l'exclusió per aportar la documentació requerida a la convocatòria. 

Podeu presentar les al·legacions preferentment a qualsevol dels llocs següents:

 • Departament d’Interior, carrer de la Diputació, 355, 08009 Barcelona.
 • Direcció General de la Policia, travessera de les Corts, 319-321, 08029 Barcelona.
 • Servei Territorial d’Interior a Girona, plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.
 • Servei Territorial d’Interior a Lleida, carrer de Vallcalent, 1, 25006 Lleida.
 • Servei Territorial d’Interior a Tarragona, carrer de Sant Francesc, 3, 43003 Tarragona.
 • Servei Territorial d’Interior a les Terres de l’Ebre, carrer de Lluís Canalda, 2, 3r, 43500 Tortosa.
 • Servei Territorial d’Interior a la Catalunya Central, carrer d’Àngel Guimerà, 14, 4t, 08241 Manresa.
 • Servei Territorial d’Interior a l’Alt Pirineu i Aran, passatge d’Alzina, 3, 25700 la Seu d’Urgell.

 

També podeu presentar-la als llocs que estableix la normativa vigent.

Data d'actualització:  01.06.2017